Naga Markets



PlayWay planuje wypłacić dywidendę akcjonariuszom za 2020 r., ale uważa, że za wcześnie jeszcze na podanie konkretnej kwoty, poinformował prezes Krzysztof Kostowski.

Ile PlayWay zamierza wypłacić dywidendy za obecny rok

“Konkretnej kwoty nie powiem, ile planujemy przeznaczyć na dywidendę. Mogę jednak powiedzieć, że nie planuje żadnych zmian w naszej polityce dywidendowej” – odpowiedział Kostkowski na pytanie dotyczące tego, ile PlayWay zamierza wypłacić dywidendy za obecny rok podczas wideokonferencji na Strefie Inwestorów.

Te artykuły również Cię zainteresują




Zgodnie z przyjętą w 2018 r. polityką dywidendową, zarząd spółki zamierza regularnie rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości minimum 90% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym gdy spełnione łącznie zostaną dwa warunki: a) planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku, b) po wypłacie dywidendy w kasie spółki pozostanie minimum 15 mln zł gotówki. Spółka zastrzegła wtedy, że polityka dywidendowa na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

W czerwcu akcjonariusze PlayWay przeznaczyli na dywidendę dla akcjonariuszy za 2019 r. kwotę 62,4 mln zł, co stanowiło 9,46 zł na jedną akcję.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również: