Naga Markets

PlayWay miał 32,78 mln zł zysku netto, 38,06 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.Warszawa, 31.05.2022 (ISBnews) – PlayWay odnotował 32,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 25,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 37,82 mln zł wobec 28,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 38,06 mln zł wobec 28,83 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,62 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 41,81 mln zł rok wcześniej.

“W dniu 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. W związku z trwającym konfliktem zbrojnym należy mieć na uwadze, iż przedmiotowe zdarzenie w znacznym stopniu oddziałuje na gospodarkę Europy i świata, w związku z czym istnieje ryzyko negatywnego wpływu konfliktu na działalność grupy oraz sytuację finansową i majątkową emitenta. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania emitent nie zidentyfikował realnego zagrożenia dla działalności grupy. Emitent na bieżąco monitoruje potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność emitenta i rynki międzynarodowe w perspektywie kolejnych okresów i, w razie ewentualnej materializacji niniejszego czynnika ryzyka, podejmie niezbędne działania zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków konfliktu dla działalności jednostki dominującej i jej grupy. Spółka nie identyfikuje możliwego wpływu konfliktu zbrojonego na Ukrainie na inne obszary funkcjonowania emitenta. Jednocześnie emitent wskazuje, że spółka stale monitoruje sytuację związaną z trwającą wojną” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 16,25 mln zł wobec 17,56 mln zł zysku rok wcześniej.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: benefit giełda | kernel giełda | livechat cena akcji | pge giełda | kurs lpp | biomed notowania | pzu gpw |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

NED

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here