Naga MarketsPlay złożył korektę deklaracji podatku CIT za lata 2015-2017 r.Spółka P4 – operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications – złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015, 2016 i 2017 podał Play. Organ kontrolny zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniach podatkowych Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych i w związku z powyższym spółka zapłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 19 424 466 zł oraz 6 570 849 zł odsetek ustawowych.

Play złożył deklaracje korygujące w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego

“Zarząd P4 sp. z o.o. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 opublikowanego w dniu 30 listopada 2020 r., informuje, że 21 grudnia 2020 r. Play złożył deklaracje korygujące w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015, 2016 i 2017. Korekty te odzwierciedlają ustalenia doręczonych w dniu 17 grudnia 2020 r. wyników kontroli celno-skarbowych ww. rozliczeń prowadzonych przez naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W wyniku kontroli, organ za prawidłowe uznał rozliczenia Play z tytułu opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

“Jednocześnie, organ zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniach podatkowych Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych, przyjmując, że ich wartość początkową wyznacza dolna granica wskazana w raporcie z wyceny znaków towarowych, sporządzonym przez niezależny podmiot; oraz w konsekwencji, zakwestionowano odliczenie odpisów amortyzacyjnych w części dla każdego z kontrolowanych lat, w wysokości od 51 085 766,68 zł do 51 195 720,52 zł” – czytamy także.

W związku z powyższym Play zapłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 19 424 466 zł oraz 6 570 849 zł odsetek ustawowych, podsumowano.

“Ustalenia organu w kontroli za rok 2017 w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mają wpływ na zobowiązania podatkowe Play w latach 2018 i 2019 oraz będą skutkować płatnością zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 9,8 mln zł powiększonych o należne odsetki podatkowe” – podkreśliła spółka.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here