Naga MarketsSpółka P4 – operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, podał Play. Ustalenia kontroli za 2014 r. w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 29 mln zł plus odsetki, podano także.

Spółka P4 złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014

“Rada dyrektorów Play Communications informuje, że 20 listopada 2020 r. jej spółka zależna P4 sp. z o.o. złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014. Korekta ta odzwierciedla ustalenia doręczonego w dniu 13 listopada 2020 r. wyniku kontroli celno-skarbowej ww. rozliczeń prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
W wyniku kontroli organ za prawidłowe uznał rozliczenia Play z tytułu opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Pomimo że:

– organ zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniu podatkowym Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych przyjmując, że ich wartość początkową wyznacza dolna granica wskazana w raporcie z wyceny znaków towarowych, sporządzonym przez niezależny podmiot; oraz w konsekwencji, zakwestionowano odliczenie odpisów amortyzacyjnych w części, w wysokości 25 508 298,48 zł;

– ponadto, podobnie jak w postępowaniu w przedmiocie rozliczeń podatkowych Play z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2013 r., organ zakwestionował wysokość i charakter opłat licencyjnych ponoszonych wcześniej na rzecz Play Brand Management Limited z siedzibą na Cyprze; i w konsekwencji stwierdził, iż Play niezasadnie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę 25 548 683,59 zł, podano także.

Jak wskazano, przyjęcie ustaleń kontroli nie skutkuje obowiązkiem zapłaty zaległości podatkowych z uwagi na rozliczenie straty z lat ubiegłych.

“W konsekwencji, powyższe ustalenia nie mają wpływu na interesy majątkowe Play. W związku z powyższym, Play zdecydował się na niekwestionowanie ustaleń wyniku” – czytamy dalej.

W rezultacie, Play podjął również działania w celu umorzenia postępowania przed sądem administracyjnym dotyczącego rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013, gdyż sprawa ta utraciła istotne znaczenie z uwagi na ustalenia poczynione w toku kontroli celno-skarbowej rozliczeń Play z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r.

“Ustalenia organu w kontroli za rok 2014 w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 29 milionów złotych powiększonych o należne odsetki podatkowe” – podsumowano w materiale.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here