Naga MarketsPKP Cargo lokomotywaPKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r., podało PKP Cargo. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto).

“Przedmiotem umowy jest udostępnienie spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020. Umowa daje możliwość wykorzystania przez PKP Cargo zamówionych tras pociągów w rozkładzie jazdy, przy czym spółka ma prawo zrezygnować z przydzielonej trasy lub jej części (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sieci 2019/2020). Możliwa jest również zmiana parametrów przydzielonej trasy w wyniku zastosowania innego rodzaju pojazdu trakcyjnego, zwiększenia masy brutto pociągu (nie więcej niż o 1000 ton) lub zmniejszenia masy” – czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy zarządca świadczy usługi podstawowe w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej, które obejmują między innymi umożliwienie korzystania z infrastruktury kolejowej zgodnie z przydzielonymi trasami pociągów, udostępnianie urządzeń sieci trakcyjnej, kierowanie i prowadzenie ruchu, w tym wykorzystywanie przez przewoźnika częstotliwości sieci radiołączności kolejowej oraz zapewnienie na żądanie spółki informacji związanych z przejazdem pociągu, wyjaśniono.

“W ramach umowy zarządca świadczy również usługi dostępu do obiektów infrastruktury usługowej, w tym obejmujące zapewnianie wsparcia w związku z niestandardowymi ładunkami i przygotowywaniem oraz uruchamianiem pociągów” – wskazano także.

Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej obejmują podstawowo:

1) opłatę za minimalny dostęp obejmującą:

a) opłatę podstawową za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej, związaną z przejazdem pociągu w tym opłatę rezerwacyjną za niewykorzystanie całości lub części trasy oraz za zmniejszenie brutta,

b) opłatę manewrową,

c) opłatę za postój nie krótszy niż 2 godziny na torach nie będących obiektami infrastruktury usługowej.

2) opłaty za korzystanie z obiektów infrastruktury usługowej (stacje rozrządowe, tory postojowe, tory ładunkowe), wymieniono w materiale.

“Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto). Zmiana szacowanej wartości umowy do 15% nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga formy pisemnej” – czytamy dalej.

Analogiczna umowa zawarta w listopadzie ub. roku przez PKP Cargo i PKP PLK na okres od 9 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. miała szacowaną wartość 690,6 mln zł netto (849,5 mln zł brutto).

Źródło: ISBNews


Dołącz do największej grupy dyskusyjnej na Facebooku poświęconej GPW: Zyskowna strona giełdy prowadzonej przez Comparic.pl. Zapraszamy do jej aktywnego tworzenia!

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki nie reagują specjalnie a podaną informację. Cały czas mamy trend spadkowy, który odnotowuje nowe minima.

pkp

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here