Naga MarketsLokomotywa PKP Cargo na tle łąki i niebieskiego niebaPKP Cargo odnotowało 77,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo podsumowuje drugi kwartał bieżącego roku

Strata operacyjna wyniosła 76,4 mln zł wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umówi z klientami sięgnęły 928,9 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1 164,4 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 191,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 47,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 964,6 mln zł w porównaniu z 2 425,3 mln zł rok wcześniej.

“Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 miało w I półroczu 2020 r. negatywny wpływ na działalność Grupy PKP Cargo z uwagi na spowolnienie gospodarcze, decyzje administracji państwowej dotyczące ograniczeń lub zawieszenia działalności niektórych sektorów gospodarki oraz ograniczenia w sferze społecznej związane z utrudnionym przemieszczaniem się ludzi. Dotychczasowe skutki rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz restrykcje z tym związane, miały znaczący wpływ na działalność Grupy PKP Cargo. Pandemia spowodowała spadek produkcji energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym – przełożyło się bezpośrednio na spadek przewozów surowców energetycznych. Tendencję spadkową odnotowano również w przewozach kruszyw – ograniczenia w wydobyciu kamienia, problemy firm rozładunkowych na punktach ładunkowych, braki kadrowe, zmiany w organizacji budów istotnie wpłynęły na opóźnienia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Te artykuły również Cię zainteresują

Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu ArcelorMittal Poland, o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, podyktowana głównie epidemią COVID-19. Część surowcowa krakowskiej huty została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r. Ponadto, z powodu epidemii, działalność zawiesiło bądź zakończyło wiele przedsiębiorstw z branży hutniczej czy meblarskiej. Zawieszona została też produkcja w branży automotive, zaznaczono.

“Powyższe czynniki w dużej mierze wpłynęły na spadek masy przewozowej Grupy PKP Cargo, a tym samym – na spadek przychodów. Jednocześnie stopniowe znoszenie obostrzeń aktywności ekonomicznej i normalizacja życia gospodarczego, znajduje odzwierciedlenie w delikatnym wzroście zamówień na przewozy towarów masowych czy w stopniowym powrocie wielkości przewozów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku do stanu sprzed pandemii” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 120,9 mln zł wobec 57,1 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here