Naga MarketsPKP Cargo miało 23,5 mln zł straty netto, 10,1 mln zł straty EBIT w III kw. 2021Warszawa, 24.11.2021 (ISBnews) – PKP Cargo odnotowało 23,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 15,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,1 mln zł wobec 36,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 165,5 mln zł wobec 226,9 mln zł zysku rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 099,9 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1 009,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 153,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 176,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 145,9 mln zł w porównaniu z 2 974,2 mln zł rok wcześniej.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. strata EBIT wyniosła 138,4 mln zł wobec 145,4 mln zł straty rok wcześniej.

“Najważniejsze odchylenia wpływające na wynik EBIT w okresie 9 miesięcy 2021 r. w porównaniu do 9 miesięcy 2020 r. zostały opisane poniżej:
– zwiększenie przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych i spedycji, ale również m.in. z usług bocznicowych oraz trakcyjnych) było bezpośrednim efektem wzrostu wolumenu przewozów (w tym masy towarowej o 10,6% i wykonanej pracy przewozowej o 10,9%). Jednocześnie w analizowanym okresie odnotowano spadek stawek przewozowych wynikający m.in. z nasilenia walki konkurencyjnej na rynku kolejowych przewozów towarowych w obliczu pandemii COVID-19, szczególnie w segmencie ładunków masowych.
– spadek amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości będący rezultatem dokonanej na dzień 31.12.2020 r. aktualizacji wartości rezydualnej taboru kolejowego (zmniejszona skala amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych) oraz ogółem niższych niż w latach poprzednich nakładów inwestycyjnych w 2020 i 2021 r.;
– wzrost kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) o 8% powiązany ze wzrostem skali realizowanych przewozów, dodatkowo obserwowany wzrost hurtowych cen energii oraz światowych cen paliw;
– wzrost kosztu usług transportowych (w tym zwłaszcza spedycji) skorelowany ze zwiększonym wolumenem przewozów;
– wpływ zdarzeń jednorazowych – efekt otrzymanego w 2020 r. dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej w łącznej wysokości 114,7 mln zł (spadek pozostałych przychodów operacyjnych w ujęciu rok do roku);
– zwiększenie kosztów na pozycji pozostałe zmiany o 30,4 mln zł, na skutek m.in. wzrostu wartości sprzedanych towarów i materiałów o 19,4 mln zł w ślad za zwiększonymi przychodami z tego tytułu, wyższych kosztów pozostałych usług o 17,1 mln zł czy też wyższych kosztów energii i paliwa nietrakcyjnego oraz wody i gazu o 5,1 mln zł (obserwowany wzrost cen nośników energii oraz paliw), przy jednoczesnym spadku m.in. kosztów zużycia materiałów o 8,5 mln zł” – czytamy w raporcie.

Zysk EBITDA za 9 miesięcy wyniósł 392,3 mln zł wobec 433,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKP Cargo w okresie 9 miesięcy 2021 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 610,1 mln zł, tj. więcej o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największa część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw oraz zakup wagonów – łącznie 513,5 mln zł (tj. 84,2% nakładów inwestycyjnych), podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2021 r. wyniosła 157,1 mln zł wobec 126,2 mln zł straty rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2020 r. miała 4,08 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lotos akcje rekomendacje | gpw cd projekt | notowania orange | gpw jsw | analiza btc | akcje echo investment | kurs euro online |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here