Naga MarketsPKP Cargo miało 15,6 mln zł zysku netto, 36,6 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020PKP Cargo odnotowało 15,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 36,6 mln zł wobec 80,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 226,9 mln zł wobec 263 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży PKP Cargo były niższe, w porównaniu do poprzedniego roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 009,6 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 1 191,3 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 176,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 98,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 974,2 mln zł w porównaniu z 3 616,6 mln zł rok wcześniej. W okresie 9 miesięcy 2020 r. wynik EBIT wyniósł -145,4 mln zł i zmniejszył się w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. o 328,2 mln zł.

“Wyjaśnienia najważniejszych zmian składowych wpływających na wynik EBIT w okresie 9 miesięcy 2020 r. względem 9 miesięcy 2019 r. zostały wyszczególnione poniżej:

– spadek przychodów z tytułu umów z klientami (w tym przede wszystkim przychodów z usług przewozowych oraz przychodów ze spedycji) był bezpośrednim rezultatem zmniejszenia się poziomu przewozów (spadek pracy przewozowej o 16,1%)

– w ramach tarczy antykryzysowej pozyskano z środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej wysokości 114,7 mln zł (klasyfikowane jako pozostałe przychody operacyjne);

– wzrost kosztów amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości w związku ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych (w tym inwestycji taborowych) w 2019 r. oraz aktualizacja wartości rezydualnej taboru kolejowego na dzien 31.12.2019 r. ;

– zmniejszenie kosztów zmiennych (zużycia energii i paliwa trakcyjnego oraz usług dostępu do infrastruktury) o 14,8% jako rezultat spadku pracy przewozowej o 16,1%;

– spadek kosztów świadczeń pracowniczych w związku ze spadkiem zatrudnienia oraz czasowym obniżeniem wymiaru czasu pracy w PKP Cargo S.A., PKP Cargo Connect Sp. z o.o. oraz PKP CargoTabor Sp. z o.o. Powyższe działania spowodowały spadek o 1 337 etatów r/r

– spadek wartości usług transportowych o 17% powiązany ze zmniejszeniem wolumenów przewozów (spadek pracy przewozowej o 16,1%);

– pozycja pozostałe zmiany wpłynęła pozytywnie na wynik EBIT m.in. na skutek zmniejszenia kosztów czynszów i opłat za użytkowanie nieruchomości i taboru o 18,5 mln zł (m.in. spadek kosztów krótkoterminowego najmu wagonów z uwagi na spadek pracy przewozowej, dodatkowo spadek kosztów opłat za pobyt wagonów również z uwagi na spadek pracy przewozowej), zużycia paliwa nietrakcyjnego o 5,1 mln zł (m.in. z uwagi na spadek cen jednostkowych paliwa) oraz podróży służbowych o 4 mln zł (ograniczenie przemieszczania się w okresie pandemii COVID-19)” – wymieniono w raporcie.

EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 433,6 mln zł wobec 713,1 mln zł rok wcześniej.

“Grupa PKP Cargo w okresie 9 miesięcy 2020 r. poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 597 mln zł, tj. mniej o 33,1% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. […] Największa część nakładów inwestycyjnych w okresie 9 miesięcy 2020 r. w Grupie PKP Cargo została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych związanych z taborem, głównie na naprawy okresowe (P4 i P5) i przeglądy okresowe (P3) taboru, modernizację lokomotyw i wagonów oraz zakup lokomotyw i wagonów – łącznie 490,5 mln zł (tj. 82,2% nakładów inwestycyjnych). Ponadto poniesiono również nakłady na informatyzację, tj. zakup sprzętu komputerowego i aktywów niematerialnych (oprogramowania) na poziomie 6,5 mln zł, na budownictwo inwestycyjne na poziomie 26,3 mln zł, na zakupy pozostałych maszyn, urządzeń oraz pozostałego wyposażenia warsztatowego i biurowego na poziomie 10,5 mln zł oraz prawa do użytkowania aktywów na poziomie 63,2 mln zł, w tym w obszarze nieruchomości na poziomie 39,3 mln zł, w obszarze taboru na poziomie 20,5 mln zł oraz w pozostałych obszarach na poziomie 3,4 mln zł” – czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 126,2 mln zł wobec 62,7 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here