TMS


PKO Bank Polski odnotował 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

“Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły prowizji i opłat), spadek obciążenia odpisami aktualizującymi oraz wzrost ogólnych kosztów administracyjnych” – czytamy w raporcie.

Wynik na działalności biznesowej grupy wzrósł o 8,1% r/r i wyniósł 3 213 mln zł w I kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 218 mln zł wobec 2 046 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 737 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej.

“Marża odsetkowa na koniec I kwartału 2018 roku wzrosła o 0,18 pkt proc. r/r do poziomu 3,36%. Do wzrostu marży odsetkowej przyczynił się głównie spadek kosztu bazy depozytowej”

Aktywa razem banku wyniosły 295,1 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec 2017 r.

“Na koniec marca 2018 roku efektywność działania mierzona wskaźnikiem rentowności kapitałów (ROE) polepszyła się o 0,9 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 9,5%, a wskaźnikiem rentowności aktywów (ROA) o 0,1 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 1,1%”

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3% w I kw. br. wobec 48% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 614 mln zł wobec 410 mln zł zysku rok wcześniej.

“Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 17,8%, co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku. Na wzrost współczynnika kapitałowego wpływ miała między innymi emisja długu podporządkowanego w kwocie 1 mld zł” czytamy dalej w raporcie.

Współczynnik kapitału Tier I grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 16,4%, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2017 roku o 0,1 pkt proc. Zmiana poziomu wskaźnika wynika ze wzrostu wymogów na ryzyko kredytowe o 0,3 mld zł przy podwyższeniu funduszy podstawowych o 0,4 mld zł, podano także.

Notowania na wykresie dziennym wskazują, że cena nadal porusza się w wąskiej konsolidacji. Wybicie z niej górą, mogłoby dać sygnał powrotu do głównego trendu wzrostowego po dość dużej korekcie.Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here