Naga MarketsPKO Bank Polski odnotował 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 525 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

“Zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA w I kwartale 2018 roku wyniósł 757 mln zł i był o 232 mln zł wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku (+44,2% r/r), na co główny wpływ miały: wzrost wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wzrost wyniku odsetkowego i wyniku z tytuły prowizji i opłat), spadek obciążenia odpisami aktualizującymi oraz wzrost ogólnych kosztów administracyjnych” – czytamy w raporcie.

Wynik na działalności biznesowej grupy wzrósł o 8,1% r/r i wyniósł 3 213 mln zł w I kw. 2018 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 218 mln zł wobec 2 046 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 737 mln zł wobec 710 mln zł rok wcześniej.

“Marża odsetkowa na koniec I kwartału 2018 roku wzrosła o 0,18 pkt proc. r/r do poziomu 3,36%. Do wzrostu marży odsetkowej przyczynił się głównie spadek kosztu bazy depozytowej”

Aktywa razem banku wyniosły 295,1 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec 2017 r.

“Na koniec marca 2018 roku efektywność działania mierzona wskaźnikiem rentowności kapitałów (ROE) polepszyła się o 0,9 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 9,5%, a wskaźnikiem rentowności aktywów (ROA) o 0,1 pkt proc. w ujęciu rocznym do poziomu 1,1%”

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 45,3% w I kw. br. wobec 48% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 614 mln zł wobec 410 mln zł zysku rok wcześniej.

“Łączny współczynnik kapitałowy grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 17,8%, co oznacza wzrost o 0,4 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku. Na wzrost współczynnika kapitałowego wpływ miała między innymi emisja długu podporządkowanego w kwocie 1 mld zł” czytamy dalej w raporcie.

Współczynnik kapitału Tier I grupy kapitałowej na koniec I kwartału 2018 roku ukształtował się na poziomie 16,4%, co oznacza spadek w porównaniu do końca 2017 roku o 0,1 pkt proc. Zmiana poziomu wskaźnika wynika ze wzrostu wymogów na ryzyko kredytowe o 0,3 mld zł przy podwyższeniu funduszy podstawowych o 0,4 mld zł, podano także.

Notowania na wykresie dziennym wskazują, że cena nadal porusza się w wąskiej konsolidacji. Wybicie z niej górą, mogłoby dać sygnał powrotu do głównego trendu wzrostowego po dość dużej korekcie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here