Naga MarketsFilia PKO BPPKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Spółka przed otwarciem sesji opublikowała raport z wynikami za III kwartał. Poniżej kluczowe dane.

Spółka odnotowała w III kwartale 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 902 mln zł zysku rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 2 732 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 284 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 366 mln zł wobec 2 197 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 760 mln zł wobec 766 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 2 510 mln zł wobec 2 039 mln zł zysku rok wcześniej.

Po 3 kwartałach 2018 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 458 mln zł i były wyższe o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, podano także.

“W III kwartale 2018 roku grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego SA roku kontynuowała działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniego bufora kapitałowego, jak też wzmacniała swoją pozycję kapitałową. Na koniec września 2018 roku kapitały własne wyniosły 37,7 mld zł i były wyższe o 1,5 mld PLN w stosunku do grudnia 2017 roku, stanowiąc 12,3% pasywów grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA (wzrost udziału o 0,1 pkt proc. w stosunku do końca 2017 roku)” – dodano w raporcie.

Na koniec III kwartału 2018 roku w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku łączny współczynnik kapitałowy grupy wzrósł o 1,04 pkt proc. do poziomu 18,41%, a współczynnik kapitału T1 o 0,57 pkt proc. i ukształtował się na poziomie 17,07%.

“Wzrost współczynników kapitałowych determinowany był zwiększeniem funduszy własnych o 3,2 mld zł,przy jednoczesnym podwyższeniu wymogów kapitałowych o ok. 0,5 mld zł (głównie na ryzyko kredytowe). Na wzrost funduszy własnych wpływ miały: zaliczenie za zgodą KNF części zysku wypracowanego w I półroczu 2018 roku w wysokości 1,1 mld zł, emisja długu podporządkowanego w kwocie 1 mld PLN, jak również akumulacja zysków spółek grupy kapitałowej banku oraz akumulacja 75,2% zysku banku z 2017 roku w kwocie 2,1 mld zł (co dało efektywny wzrost funduszy własnych o 0,3 mld zł, gdyż część zysku za 2017 rok w kwocie 1,8 mld zł była już zaliczona do funduszy własnych za zgodą KNF)” – napisano także.

Orbex

Sytuacja na wykresie:

Notowania spółki dołują dzisiaj o około 1%. Pozytywne jest to, że cena przebiła poziom poprzedniego wierzchołka. Pewnym zagrożeniem jest jednak szerszy układ coraz niższych szczytów. Wydaje się jednak, że strona popytowa ma szanse na doprowadzenie do zwyżki, choćby w rejon górnej krawędzi kanału.

pko bp
źródło xStation 5

Czytaj także: Raport KNF – 7,8 mld zł wyniku netto sektora bankowego po I półroczu 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułOdejście Angeli Merkel wzmocni euro?
Następny artykułO wykresach ani słowa: USD/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here