Naga MarketsPKO BP rozpozna ok. 145-155 mln zł dodatniego wyniku z wymiany w I kw. 2021 r.PKO Banku Polski rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany wysokości około 145-155 mln zł w wynikach pierwszego kwartału 2021 roku, zaś w całym bieżącym roku wynik ten sięgnie około 320-330 mln zł, podał bank.

PKO BP wstępnie rozpoznał wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej

PKO BP poinformował dziś, że wstępnie rozpoznał wynik na zabezpieczeniu pozycji walutowej w kwocie około 14,2 mld zł w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, w związku z potwierdzonym uchwałą akcjonariuszy zamiarem zawierania przez bank ugód z klientami posiadającymi kredytu zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Bank informuje, że z końcem kwietnia 2021 roku zabezpieczył całkowicie tę pozycję walutową poprzez zawarcie, a następnie zamknięcie transakcji opcyjnych, które dawały bankowi prawo nabycia walut obcych, oraz zawarcie i rozliczenie serii transakcji wymiany walutowej, w ramach których bank nabył za złote waluty obce” – czytamy w komunikacie.

Bank podał, że w następstwie tych transakcji w wynikach finansowych 2021 roku rozpozna dodatkowy dodatni wynik z wymiany w kwocie ok. 320-330 mln zł, z czego na I kwartał 2021 roku przypadnie ok. 145-155 mln zł.

PKO BP poinformował także, że w ślad za zabezpieczeniem pozycji walutowej istotnemu zmniejszeniu uległ wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka rynkowego.

Informację o ostatecznym wyniku na zabezpieczeniu pozycji walutowej bank poda w skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy kapitałowej banku za I kwartał 2021 r., którego termin opublikowania bank wyznaczył na 28 maja 2021 r., podsumowano.

Akcjonariusze PKO BP 23 kwietnia br. zdecydowali o utworzeniu funduszu specjalnego w wysokości 6,7 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie strat związanych z zawieraniem ugód kredytów walutowych. Skutek finansowy ugód został rozpoznany w wynikach jednostkowych PKO BP za 2020 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 381 mld zł na koniec 2020 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here