Naga MarketsPKO BP jest w stanie zaabsorbować koszty związane z przewalutowaniem kredytów hipotecznychPKO Bank Polski ocenia, że dzięki różnego rodzaju buforom na łączną kwotę prawie 10 mld zł, które utworzył, jest w stanie zaabsorbować koszty związane z przewalutowaniem kredytów hipotecznych, poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski.

PKO BP przedstawia swoje wyniki finansowe, Orange prognozuje niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL

PKO Bank Polski odnotował 627 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 723 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne niezaudytowane wyniki.

Te artykuły również Cię zainteresują
PKO Bank Polski szacuje, że wpływ na kapitały własne konwersji całego portfela kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych w walutach obcych według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wyniesie ok. 6,1 – 6,7 mld zł, w tym 4,9 – 5,5 mld zł dla portfela ekspozycji czynnych, podał bank powołując się na wstępne wyniki. Bank zawiera pilotażowo ugody z klientami, zgodne z propozycją przewodniczącego KNF i po zakończeniu pilotażu planuje zwołanie NWZ, które zdecyduje o dalszych działaniach banku w kwestii ugodowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych.

PKO Bank Polski oczekuje, że 2021 rok przyniesie poprawę wyników finansowych wobec poprzedniego roku, zaś rozwiązanie kwestii ugód z klientami w zakresie kredytów walutowych pozwoli na powrót do wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do poziomu ok. 10%, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski oczekuje lekkiego spadku rezerw kredytowych oraz niższych kosztów składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w tym roku, poinformowali przedstawiciele zarządu. Wynik odsetkowy banku, po spadku r/r w I kwartale, w całym roku powinien być porównywalny do ubiegłorocznego.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się w ub.r. o 114 tys., tj. 8,3% r/r, podała spółka. Na koniec 2020 r. ich liczba wyniosła 1 483 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się do 15 752 tys. na koniec ub.r. z 15 284 tys. rok wcześniej.

Orange Polska prognozuje niski jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wobec 2 797 mln zł w ub.r.) i przychodów (wobec 11 508 mln zł w ub.r.) w 2021 r., podała spółka.

Orange Polska odnotował 21 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2020 r. wobec 187 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

W wyniku przeglądu parametrów techniczno-ekonomicznych kluczowych zagranicznych aktywów górniczych grupy kapitałffowej KGHM Polska Miedź oraz aktualnych ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców stwierdzono wystąpienie przesłanek świadczących o możliwości zmiany wartości odzyskiwalnej kopalni Franke, podała spółka.

Spółka zależna Trakcji Kauno Tiltai Sverige AB podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych: “Nowy drewniany most na rzece Skellefteälven” o wartości 202 847 706 SEK netto (90 733 778,89 zł – według kursu na dzień podpisania umowy), podała spółka.

Ciech w ciągu 10-12 lat chce całkowicie odejść od węgla w produkcji pary technologicznej w zakładach grupy, poinformował wiceprezes Ciechu Mirosław Skowron.

Tauron Polska Energia, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, zakłada zielony zwrot i produkcję w 2030 roku 65% energii ze złóż odnawialnych. Jednocześnie grupa nie zakłada wzrostu produkcji energii z biomasy, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) została sponsorem tytularnym Dywizji Mistrzowskiej Polskiej Ligi Esportowej, podała PGE.

Mercor ocenia, że wyniki za okres I-III kw. roku obrotowego 2020/2021 pozwalają przypuszczać, że dywidenda za rok obrotowy zostanie wypłacona, poinformował prezes Krzysztof Krempeć.

MedApp podpisał umowę ze startupem StethoMe, twórcą rozwiązania do zdalnego wykrywania nieprawidłowości w układzie oddechowym, podała spółka. W ramach współpracy MedApp wdroży w swojej aplikacji medycyny cyfrowej bezprzewodowy stetoskop, który pozwoli na poszerzenie zakresu badań oferowanych przez placówki medyczne korzystające z rozwiązań CarnaLife System oraz Cyfrowa Przychodnia.

Develia zakończyła budowę osiedla Nowa Racławicka na wrocławskich Krzykach, podała spółka. Pierwsi klienci odbiorą klucze do swoich mieszkań pod koniec marca, po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynków.

Cloud Technologies celuje w tym roku w selektywne akwizycje w segmencie dystrybucji danych, przede wszystkim na rynkach zagranicznych, poinformował ISBtech prezes Piotr Prajsnar.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek podpisał wiążący dokument – term sheet z Apogepha Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie, dotyczący 4,5 mln euro (ok. 20 mln zł) pożyczki na rozwój produktu leczniczego Onko BCG, podała spółka. Podpisanie umowy jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia finansowania wkładu własnego niezbędnego dla pozyskania środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości inwestycji, szacowanej na ok. 72 mln zł, związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego.

Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) pracuje nad kolejnymi przejęciami w segmencie budowlanym i przemysłowym, poinformował ISBnews prezes Rafał Jerzy.

Grupa Kapitałowa Immobile (GK Immobile) prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu prześle wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. nabycia 90% udziałów Dlako Sp. z o.o., która jest właścicielem sieci odzieżowej Quiosque, poinformował ISBnews wiceprezes Sławomir Winiecki. Spółka nie wyklucza kolejnych przejęć w tym segmencie.

Oprócz obecnie rozwijanego projektu morskiej farmy wiatrowej, której uruchomienie planowane na 2026 rok, PKN Orlen chce rozbudowywać portfel morskiej energetyki wiatrowej poprzez rozwój projektów, akwizycje lub konsolidację rynku, osiągając w 2030 roku znaczący wzrost mocy w tym obszarze, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Kool2Play zadebiutuje na rynku NewConnect w poniedziałek, 22 lutego, podała spółka.

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczyła 228,1 mld zł na koniec IV kw. 2020 r. wobec 230,2 mld zł rok wcześniej, podał bank. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wyniósł 4,4% na koniec IV kw. wobec 4,3% rok wcześniej.

Labocanna zawarła trójstronną umowę o pozyskanie finansowania z dwoma domami maklerskimi: Prosper Capital oraz Intercapital Markets. W jej ramach wymienione podmioty podejmą działania w celu pozyskania 18 mln zł na rzecz m.in. przyszłych akwizycji spółki. Wśród wymienionych opcji, strony skłaniają się do pozyskania kapitału w formie kredytu, pożyczki bądź emisji obligacji, podała Labocanna.

Infoscan zawarł porozumienie ze swoim akcjonariuszem i jednocześnie prezesem Movie Games Mobile Kamilem Gaworeckim, który obejmie do 300 000 nowych akcji pod warunkiem m.in. przedstawienia planu połączenia Infoscanu z Movie Games Mobile, podała spółka.

Ursus, kontynuując realizację projektu “Zeroemisyjny pojazd dostawczy”, elementem którego jest pojazd “ELVI”, w miejsce dotychczasowego partnera, przystąpił do współpracy z BLF Corporation z Korei, podała spółka. Ursus podpisał z partnerem  memorandum of understanding (MoU), które dotyczy współpracy w zakresie projektów motoryzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad elektrycznym pojazdem użytkowym o masie całkowitej do 3,5 tony.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here