Akcje PKN Orlen

orlen logoPKN Orlen jest jedną z największych firm w kraju. Zarządza sześcioma rafineriami i największą siecią stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie. Spółka zajmuje się przerabianiem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy oraz paliwo lotnicze. Orlen jest również wiodącym producentem petrochemikaliów. Produkty stanowią podstawowy surowiec dla licznej grupy firm chemicznych.

Firma zakłada ewolucję w kierunku koncernu multienergetycznego.  Konsekwentnie rozwija segment poszukiwań i wydobycia węglowodorów, jak również wytwarzania energii elektrycznej. PKN Orlen buduje elektrownię gazową o mocy 463 MWe we Włocławku i przygotowuje się do uruchomienia podobnego projektu w Płocku.

Rynkową wizytówką PKN ORLEN jest największa w regionie sieć blisko 2 700 nowoczesnych stacji paliw, zlokalizowanych w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Zapleczem sieci detalicznej jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Spółka posiada 10 koncesji na poszukiwania ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Polsce. Jednym z priorytetów jest rozpoznawanie i eksploatacja gazu z polskich złóż niekonwencjonalnych. Za pośrednictwem spółki TriOil prowadziwydobycie ze złóż niekonwencjonalnych w Kanadzie.