Naga MarketsLogo PKN OrlenPKN Orlen odnotował 1 266 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 2 063 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 807 mln zł wobec 2 291 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA LIFO wyniosła 3 167 mln zł wobec 2 405 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 0,8 mld zł (r/r) głównie w efekcie dodatniego wpływu makro, wzrostu wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych w hurcie i detalu ograniczonego ujemnym wpływem przeszacowania zapasów (NRV) oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy, podano w prezentacji wynikowej.

EBITDA wyniosła 2 773 mln zł wobec 2 984 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 0,4 mld zł wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 229 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30 344 mln zł rok wcześniej.

Przychody: spadek o (-) 4% (r/r) głównie w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy., podano w prezentacji wynikowej.

Segment downstream w ostatnim kwartale wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (r/r). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym oleju napędowego o 2%, LPG o 3%, olefin o 13%, poliolefin o 2% i PTA o 44%. Wśród kluczowych inwestycji w obszarze downstream realizowanych w III kwartale znalazły się instalacje glikolu propylenowego i bioetanolu II generacji w Trzebini, rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku oraz instalacja polietylenu w czeskim Litvinowie, podano w komunikacie.

“Segment detaliczny w tym czasie wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 5% (r/r), w tym: w Polsce o 4%, w Czechach o 8%, na Litwie o 4% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów o 0,9 pp (r/r) w Czechach, o 0,2 pp (r/r) w Niemczech oraz o 0,1 pp (r/r) na Litwie. W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 39 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwartału 2019 roku funkcjonowało 2108 punktów, w tym 1681 Stop Cafe w Polsce, 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niemczech. We wrześniu koncern otrzymał pozwolenie urzędów antymonopolowych Słowacji i Austrii na przejęcie kolejnych 7 stacji paliw na rynku słowackim. Rozpoczęto również proces cobrandingu, który ma doprowadzić do uspójnienia marki, pod którą działają europejskie stacje koncernu” – czytamy dalej.

W segmencie upstream wypracowano wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 85 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,7 tys. boe/d. W Polsce zakończono wiercenie otworu Czarna Dolna-1 i Bystrowice OU-2, gdzie potwierdzono gazonośność, oraz rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 5 otworów na obszarze Kakwa oraz Ferrier, wymieniono również.

Poziom zadłużenia netto w III kwartale został zredukowany do 2 mld zł, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,4 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 5,2%, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w strategii, poziomie, stwierdzono także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3 717 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 849 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83 703 mln zł w porównaniu z 80 286 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 7 913 mln zł wobec 6 425 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7 561 mln zł wobec 8 084 mln zł rok wcześniej.

“Decyzje biznesowe w połączeniu z determinacją w ich realizacji przynoszą wymierne efekty. Konsekwentnie zwiększamy skalę działania. Bardzo dobre wyniki Grupy Orlen potwierdzają słuszność naszych decyzji. W tym czasie znacząco wzmocniliśmy też wizerunek i postrzeganie marki Orlen nie tylko w Polsce, ale globalnie, co przełożyło się na kolejne rekordowe zyski w detalu. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania pozycji na rynku krajowym i zagranicznym” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3 062 mln zł wobec 4 205 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

Inwestuj z dźwignią na GPW w surowce, waluty, indeksy oraz spółki polskie oraz zagraniczne. Wszystko dzięki certyfikatom Turbo emitowanym przez ING N.V. Zdywersyfikuj swój portfel inwestycyjny i wybierz spośród 400 różnych certyfikatów. Dowiedz się więcej na temat certyfikatów dzięki Akademii ING.

Sytuacja na wykresie:

Dzisiejsza sesja otworzyła się na niskich poziomach, jednak kurs szybko zaczął odrabiać starty. Na wykresie widać zejście na poziom poprzedniego szczytu, skąd nadeszło odbicie. Wydaje się więc, że wszystko wraca do normy czyli do trendu wzrostowego.

pkn orlen

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here