Naga MarketsPKN Orlen - spadające przychody, fuzja z Lotosem i budowa koncernu multienergetycznego. Analiza Konrada KsiążakaPolskie spółki paliwowe, z PKN Orlen na czele, zaliczają się do podmiotów, które ucierpiały w trakcie pandemii. Wprowadzane ograniczenia gospodarcze miały bowiem przede wszystkim ograniczyć mobilność, tak więc popyt na produkty oferowane przez te firmy zdecydowanie zmalał. Skutkiem tego był wyraźny spadek notowań giełdowych oraz brak powrotu do wyceny „przed covidowej”. Mimo wszystko, pomimo mocnego spadku przychodów, w 2020 firma zanotowała całkiem dobry zysk netto, jak również uzyskała zgodę od KE na przejęcie Lotosu. Wśród potencjalnych zagrożeń wymienić można natomiast duży udział Skarbu Państwa, który nie zawsze kieruje się argumentami ekonomicznymi. – wskazuje Konrad Książak, w przeglądzie spółek, na antenie Comparic24.

  • W 2020 PKN Orlen zanotował znaczący spadek przychodów, z 111 do 86 miliardów złotych.
  • Jednocześnie spółka uzyskała dość dobry zysk netto, choć spory wpływ na to miały zdarzenia jednorazowe.
  • Zielone światło od Komisji Europejskiej w sprawie przejęcie Lotosu pozwoli na dalszą realizację planów budowy koncernu multienergetycznego.

Te artykuły również Cię zainteresują
PKN Orlen przed pandemią – rosnące przychody, spadające zyski

W ostatnich latach PKN Orlen mógł pochwalić się rosnącymi przychodami ze sprzedaży, które w 2019 roku wyniosły ponad 111 miliardów złotych i cechowały się trendem wzrostowym. Jednocześnie w tym samym czasie zauważyć, można spadające zyski netto, choć dynamika tego spadku nie była bardzo duża, a same kwoty dalej pozostawały na pokaźnym poziomie.

Sam rok 2020 cechuje się przede wszystkim znaczącym spadkiem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły „zaledwie” 86 miliardów złotych. Pomniejszeniu uległ również zysk spółki, który wyniósł ostatecznie prawie 3,4 miliarda złotych. Należy mieć jednak na uwadze, że w 1 i 2 kwartale 2020 roku nastąpiły zdarzenia jednorazowe w postaci odpisów, które w znaczący sposób  zmniejszyły finalny zysk.

Pierwszy z nich dotyczył aktualizacji cen surowców i opiewał na kwotę blisko 0,5 mld zł, natomiast kolejny wynikał ze spadku cen ropy i spadku cen produktów, a jego wartość wyniosła niemalże 2 mld zł. Zdarzenia cechujące się jednorazowym charakterem miały miejsce również w II kwartale, gdzie przejęcie spółki Energa zostało wycenione na 3,7 miliarda złotych, jak również odwrócone zostały odpisy na kwotę ok. 2 mld zł.

Rok 2020 mocno uderza w przychody, ale mniej w zyski

W pierwszym półroczu miały więc miejsce sytuacje, które co prawda wpływają na wynik finansowy spółki, jednak nie dość, że mają charakter jednorazowy, to również nie miały formy realnego przepływu pieniężnego. Gotówkowo takiej nadzwyczajnej straty w 1 kwartale nie było, tak samo, jak zysku w 2 kwartale. Z kolei dane za drugie półrocze wyraźnie wskazują, że spółka cierpi przez pandemię (tj. zysk spada), jednak nie są one bardzo złe, ponieważ firma dalej zarabia.

– Wyniki ze względu na segmenty mają jedno zastrzeżenie. Mówimy tutaj, że bardzo wysoko poszły detal i energetyka. I o ile detal z roku na rok jest coraz mocniejszym segmentem w spółce PKN Orlen (i to się widzi po wynikach), o tyle, jeśli chodzi o energetykę, to tutaj było przejęcie spółki Energa i to bardzo mocno wpłynęło na te wyniki, bo je już konsolidujemy. To, że jest wzrost segmentu energetyki, nie znaczy, że jest dużo lepiej w samym Orlenie, a po prostu konsolidujemy wyniki Energa. Rzeczywiście ten detal bardzo dobrze sobie poradził, energetyka też, ale trzeba pamiętać, że jednak jest pewien znak zapytania. – wskazuje Konrad Książak na antenie Comparic24.

Fuzja z LOTOS

W tle polskich spółek paliwowych ważną rolę odgrywa również temat przejęcia Lotosu przez Orlen. Aby transakcja mogła dojść do skutku niezbędna była zgoda komisji Europejskiej, która co prawda została wydana (14 lipca), jednak przedstawione warunki można określi zdecydowanie jako twarde (m.in. sprzedaż 80% stacji benzynowych w Polsce). Warto nadmienić, że komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager znana jest z niechęci do dużych, państwowych podmiotów.

Mimo wszystko przedstawiciele PKN Orlen deklarują zdecydowaną chęć przejęcia. Chcieliby by oni, aby spełnienie warunków odbyło się w formie bezgotówkowej, czyli poprzez dokonanie zamiany. Dzięki temu spółka zyskałaby gotową infrastrukturę na zagranicznym rynku, co pomogłoby w dalszej ekspansji.

Dodatkowo warto wskazać, że firma planuje również przejęcie PGNiG. Według wiceprezesa firmy, Jana Szewczaka, mogłoby to nastąpić w 4 kwartale 2021 roku, lub na przełomie 2021/2022. W tym przypadku, jak wskazuje Konrad Książak, Komisja Europejska nie powinna sprawiać tylu kłopotów, ponieważ spółki te działają w odrębnych branżach. Tak więc nie występuje ryzyko powstania monopolu, jak tak miało to miejsce w przypadku LOTOS-u.

Przejęcie Polska Press – ma sens ekonomiczny?

W ostatnim czasie bardzo głośno było o przejęciu Polska Press, czyli wydawcę lokalnych gazet, przez PKN Orlen. Wśród wielu inwestorów pojawiły się zarzuty mówiące o tym, że jest to decyzja podyktowana politycznie. Niewątpliwie należy pamiętać o tym, że nie ma spółek idealnych, a w przypadku PKN Orlen mamy do czynienia z podmiotem, w którym Skarb Państw posiada spore udziały, co naturalnie skutkuje tym, że część jego decyzji nie zawsze będzie kierowała się chęcią zysku (dla firmy).

Mimo wszystko o ile przejęcie Polska Press słusznie budzi spore wątpliwości, to pozostałe plany wydają się już bardziej oparte o racjonalny rachunek ekonomiczny. Wśród potencjalnych zagrożeń, jakie stoją przed spółkami należącymi do Skarbu Państwa, jest również pewna niestabilność w zarządzaniu, która wynika z tego, że co wybory (o ile następuje zmiana władzy) następują spore roszady kadrowe, co może rzutować na skuteczność realizacji wieloletnich strategii firmy (nowa władza = nowe priorytety).

Zobacz również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kursy walut online | biomed lub akcje | biomed akcje | ceny kryptowalut | bitcoin informacje |
Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: mercator kurs akcji | prognoza btc | 1 btc | notowanie ropy | orlen cena akcji | notowania euro |


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here