Naga MarketsPKN Orlen sfinalizował przejęcie 100% udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce, podał koncern. W ocenie PKN Orlen, pozwoli to na oszczędności rzędu 25 mln zł rocznie.

Retro

Odbudowa własnych mocy transportowych w strukturach koncernu oraz planowana centralizacja zarządzania logistyką drogową korzystnie przełożą się na wyniki grupy kapitałowej Orlen, zapowiedział PKN Orlen.

Te artykuły również Cię zainteresują
Przejęcie poprzedziła wnikliwa analiza branży transportowej i zachodzących w niej zmian w ostatnich latach. Spółka OTP powstała na bazie aktywów Orlen Transport, o którego sprzedaży do Grupy Trans Polonia zdecydowano w 2015 roku, podano również.

“Inwestujemy w rozwój obszarów, które wzmocnią pozycję Grupy Orlen i przełożą się na wzrost zysków w długiej perspektywie. Zakup spółki OTP oraz centralizacja kompetencji transportowych pozwoli na osiągnięcie oszczędności na poziomie nawet 25 mln zł rocznie. Dlatego zdecydowaliśmy się na odzyskanie perspektywicznych aktywów transportowych, co do których decyzja o sprzedaży zapadła w 2015 r. Przyjęty kierunek rozwoju stwarza również przestrzeń do współpracy z polską branżą transportową. Centralne zarządzanie logistyką drogową wymaga bowiem dodatkowo zbudowania silnego i stabilnego portfolio firm zewnętrznych, które w sposób niezawodny i optymalny kosztowo będą uzupełniały przewozy dla Grupy Orlen” – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Obecnie wolumen przewozów drogowych w Grupie Orlen wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowy model procesów logistycznych w grupie zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej w stosunku do floty zewnętrznej. Zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Transport tych produktów ma inną specyfikę niż transport paliw, dlatego w tym segmencie, PKN Orlen będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi, wyjaśniono.

Rozbudowa własnych zasobów transportowych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność operacyjną w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi zwiększenie synergii w segmencie transportu drogowego pomiędzy spółkami z Grupy Orlen. Ograniczone zostaną także koszty transportu poprzez wzrost utylizacji floty, a marża na przewozach drogowych zatrzymana zostanie w grupie, wynika także z materiału.

Orlen przekonuje, że własne kompetencje transportowe umożliwią również elastyczną reakcję na zmiany zachodzące na rynku paliw, w tym rozwój paliw alternatywnych – wodoru, LNG czy CNG. Zabezpieczenie zasobów i struktur transportowych ułatwi szybkie wejście na rynek przewozu tych produktów. Ponadto budowa własnych kompetencji przewozowych ułatwi też politykę kadrową w tym obszarze. Obecnie branża transportowa napotyka trudności związane z deficytem kierowców autocystern na rynku pracy. Aż 40% kierowców jest w wieku przedemerytalnym.

Dodatkowym potencjałem dla rozwoju transportu drogowego w koncernie są procesy akwizycyjne, szczególnie przejęcie Grupy Lotos oraz nowe wolumeny związane z projektami rozwojowymi PKN Orlen. Połączona baza logistyczna w przypadku realizacji procesu będzie wymagała dużo większej elastyczności po stronie Grupy Orlen, którą może zapewnić właśnie własna flota. Docelowo PKN Orlen planuje konsolidację transportu drogowego w ramach jednego wyspecjalizowanego podmiotu, zapowiedział koncern.

Przejecie spółki OTP jest pierwszym elementem długoterminowej strategii dla logistyki drogowej grupy kapitałowej Orlen. Kolejnym krokiem będzie centralizacja procesów logistycznych w ramach koncernu, która rozpocznie się w czerwcu 2021 r. i w pierwszym etapie obejmie paliwa tradycyjne, a później produkty chemiczne i petrochemiczne. Cały proces powinien zakończyć się do 2023 r., podano również.

OTP (dotychczas w Grupie Trans Polonia) jest jednym z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. W 2019 r. spółka przewiozła prawie 6 mln m3 paliw, paliw lotniczych oraz LPG. Dysponuje nowoczesną flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia blisko 700 pracowników, w tym ponad 550 kierowców. Przychody spółki w 2019 r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą Orlen i innymi koncernami paliwowymi.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here