Naga MarketsPKN Orlen, Energa i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą CCGT Ostrołęka, podał Urząd. W wyniku koncentracji PGNiG ma przystąpić do istniejącej spółki CCGT Ostrołęka.

InvestCuffs

Wniosek wpłynął 24 lutego, sprawa jest w toku.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Planowana koncentracja polega na utworzeniu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Energa S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. wspólnego przedsiębiorcy na bazie przedsiębiorcy utworzonego w tym celu przez Energa, tj. CCGT Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce. Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy nastąpi poprzez objęcie przez PGNiG 49% udziałów w kapitale zakładowym CCGT Ostrołęka, co nastąpi po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK” – czytamy w komunikacie.

CCGT Ostrołęka będzie odpowiedzialna za realizację projektu budowy elektrowni gazowo-parowej, a po jej oddaniu do użytkowania, za jej eksploatację.

PKN Orlen jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawowy przedmiot działalności PKN Orlen stanowi przetwarzanie ropy naftowej oraz produkcja paliw i produktów petrochemicznych, a także ich składowanie, transport, dystrybucja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna. PKN Orlen prowadzi sieć stacji paliw, w których dostępne są gazety oraz artykuły konsumpcyjne codziennego użytku, w Polsce, Czechach, na Litwie, w Niemczech oraz Słowacji. PKN Orlen jest również aktywny w ograniczonym zakresie w sektorze wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce oraz Kanadzie.

Energa jest spółką kontrolowaną przez PKN Orlen. Podstawowy przedmiot działalności Energa stanowi wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną.

PGNiG jest spółką publiczną, której akcje są notowane na GPW. PGNiG prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobywania gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importu, dystrybucji, magazynowania i dostaw gazu ziemnego, dostaw ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here