Naga MarketsOpis działalności PKN Orlen

PKN Orlen jest międzynarodową grupą kapitałową z branży paliwowo-energetycznej, od dziewięciu lat nieprzerwanie uznawaną za najcenniejszą polską markę. Jako jedyne polskie przedsiębiorstwo znajduje się w zestawieniu największych firm świata magazynu „Fortune 500”.

Spółka od prawie 20 lat jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach indeksów WIG20, WIG30 oraz skupiającego firmy odpowiedzialne społecznie Respect Index. Relacje inwestorskie prowadzone przez PKN ORLEN oraz wysoka jakość publikowanych na giełdzie danych finansowych, są cenione przez analityków i inwestorów. Świadczy o tym wysoka pozycja w prestiżowych rankingach spółek najlepiej prowadzących relacje z rynkiem kapitałowym.

Te artykuły również Cię zainteresują
Grupa ORLEN zarządza sześcioma rafineriami i największą siecią 2 700 stacji paliw w Europie Środkowej (Polska, Niemcy, Czechy i Litwa). Zapleczem sieci detalicznej jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Na początku 2018 roku grupa poinformowała o zamiarze przejęcia swojego konkurenta – grupy Lotos. List intencyjny podpisany 27 lutego 2018 roku zakłada odkupienie od Skarbu Państwa posiadanych przez niego 53,18% udziałów w Lotosie.

Ponadto 1 września 2018 spółka poinformowała o przejęciu pozostałych 31% akcji czeskiego Unipetrola za 3,5 mld zł i tym samym stała się posiadaczem wszystkich 100% akcji, działającego na rynku czeskim podmiotu.

PKN Orlen – Analiza fundamentalna

 1. Iloczyn wskaźników C/Z oraz C/WK niższy niż 22,5
  Spółka jest tania pod względem wyceny, iloczyn wskaźników C/Z i C/WK wynosi 9,63. (średnia sektora: 11,79, średnia WIG: 12,65). Ocena: 5
 2. Wzrost zysków
  Średni roczny zysk z ostatnich trzech lat wynosi 6,14 mld zł/rocznie, gdzie 6 lat wcześniej spółka wypracowywała „zaledwie” 2,21 mld zł zysku! Przejęcie Lotosu powinno wpłynąć istotnie na wynik netto spółki w kolejnych latach, szacunki mówią o poprawie w granicach 25%-30%. Ocena: 5
 3. Stabilny akcjonariat
  W rękach “twardego akcjonariatu” znajduje się 41,10% akcji. Głównymi akcjonariuszami są: Skarb Państwa (27,52%), OFE NN (7,16%) oraz OFE Aviva (6,42%). Ponadto kolejne 19,59% znajduje się w innych OFE oraz TFI, które posiadają ilość akcji nie przekraczającą progu 5%. Ocena: 4
 4. Polityka dywidendowa
  Spółka wypłaciła w 2017 i 2018 r. dwie rekordowe dywidendy w wysokości 3 zł na akcję, co stanowiło stopę odpowiednio 2,66% w 2017 r. i 3,57% w 2018 r. 20 marca 2019 r. spółka podała do publicznej wiadomości, że podzieli się zyskiem z akcjonariuszami także i w tym roku. Dywidenda na akcję wyniesie 3,50 zł co przy obecnym kursie daje stopę zwrotu na poziomie 3,48% brutto. https://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx Ocena: 4
 5. Dobra kondycja finansowa
  Wskaźnik płynności bieżącej wynosi 1,79, natomiast zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitału obrotowego wynosi ponad 38%. Ocena: 5
 6. Czy profil działalności jest zrozumiały
  Tak. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Orlen jest przerób ropy naftowej oraz produkcja paliw, wyrobów petrochemicznych i chemicznych, jak również sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów. Ocena: 5
 7. Rentowność kapitałów
  Wskaźniki ROE wynosi 15,47%, a wskaźnik ROA 8,61%. Poziomy te są lepsze od średnich sektora (ROE ok. 13,19%, ROA 6,53%). Ocena: 4
 8. Czy planowane są emisje akcji lub zwiększanie zadłużenia
  Grupa zrealizowała program emisji obligacji i niewykluczone, że skorzysta z takiej opcji także w przyszłości, szczególnie gdy w perspektywie jest spore przejęcie (Lotos). Niskie zadłużenie pozwala jednak być spokojnym o kondycję przedsiębiorstwa. Ocena: 4
 9. Poziom zadłużenia nie powinien przekraczać 50% kapitałów własnych spółki
  Zadłużenie około 80% kapitałów własnych. Ocena: 3
 10. Silna marka / rozpoznawalny produkt / ekspansja na rynki zagraniczne.
  PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Spółka zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Republice Czeskiej (włączając rafinerię w Pardubicach, w której przerób ropy został zakończony w 2012 roku) i na Litwie. Biorąc pod uwagę przejęcie Unipetrolu oraz plan przejęcia Lotosu – spółka celuje znacznie wyżej. Ocena: 5
  Średnia arytmetyczna ocen: 4,4

Tą spółkę określić można jednym zdaniem – silna, ugruntowana spółka, generująca ponadprzeciętne zyski dla akcjonariuszy (dywidendy). Jeżeli miałbym wybrać spółkę z GPW, która będzie istnieć za 20-30 lat wybrałbym właśnie Orlen. Niskie zadłużenie, coroczne dywidendy, dobra rentowność i przede wszystkim coraz silniejsza marka na rynku europejskim pozwalają mi ze spokojem odkładać pieniądze na emeryturę właśnie w akcjach tej spółki.

Analiza techniczna akcji PKN Orlen

[Ważne: dane na wykresach aktualne na dzień 15.04.2019 r.]

W ujęciu miesięcznym PKN Orlen porusza się jak po sznurku tworząc coraz wyższe dołki i szczyty. Obecnie cena utrzymuje się ponad 10-miesięczną średnią kroczącą i wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie w najbliższych miesiącach nastąpi atak na nowe szczyty.

Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć dwa istotne poziomy: 104 zł i 82 zł za akcję. Interesuje nas przede wszystkim ten pierwszy, którego pokonanie będzie kluczowe i otworzy drogę do dalszych wzrostów. Ten drugi z kolei stanowi potencjalny moment na dokupienie akcji w przypadku pogorszenia się koniunktury i przeceny akcji. Na oba te poziomy cena reagowała w przeszłości.

PKN Orlen w ujęciu dziennym przedstawia się bardzo ciekawie chociażby pod kątem momentu, w którym cena wyhamowała spadki i zaczął narastać popyt. Mowa tutaj oczywiście o zniesieniu Fibonacciego. Został osiągnięty poziom 50%, w zasadzie został nawet nieco naruszony, ale cena nie spadła do niższych zniesień. Można tutaj zaprognozować dwa scenariusze z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Pierwszy – ustawiamy zlecenie kupna w okolicach 61,8% zniesienia Fibo. Drugi – wchodzimy już teraz w pozycję długą, a nieco poniżej zniesienia 61,8% ustawiamy zlecenie broniące.

Podsumowanie w trzech zdaniach

Spółka świetna pod kątem zabezpieczenia emerytalnego – nie chodzi mi tutaj o zapasy ropy na starość – biorąc pod uwagę regularność dywidend i ciągłą poprawę zysków. Ponadto grupa przejmuje olbrzymi podmiot, największego jej konkurenta na rynku krajowym, dzięki czemu jeszcze bardziej umocni swoją pozycję. Pod kątem technicznym spółka wygląda również bardzo dobrze, dokładny moment wejścia ciężko oszacować, ale jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo to obecna cena wydaje się być dobrą.

OPINIA ANALITYCZNA:

Technicznie: kupno, długoterminowy trend wzrostowy, prawdopodobnie w najbliższych miesiącach nastąpi atak na nowe szczyty, poziom 100 zł/akcję to także poziom psychologiczny dla inwestorów, utrzymanie go w najbliższych tygodniach będzie dodatkowym bodźcem do wzrostów.

Fundamentalnie: sprzedaż, dywidendy, poprawa zysków, przejęcia mniejszych podmiotów, niskie zadłużenie, świetna kreacja marki w Polsce i na świecie (chociażby sponsorowanie Roberta Kubicy), to wszystko wpływa na to, że bardzo dobrze oceniam tą spółkę jako fundamentalista.

Krzysztof Strauchmann
MPW nr licencji 3119
www.pieniadzenagieldzie.plConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here