Naga MarketsPJP Makrum miało 14,87 mln zł zysku netto, 26,6 mln zł EBITDA w 2020 r.Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 14,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

PJP Makrum przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 21,87 mln zł wobec 7,97 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wzrósł o 121,4% r/r do 26,6 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 341,88 mln zł w 2020 r. wobec 272 mln zł rok wcześniej.

“Wskaźnik marży brutto na sprzedaży wzrósł o 0,8 pkt proc. z 19,8% w 2019 r. na 20,6% w okresie bieżącym. Znaczny wzrost przychodów, przy jednoczesnej poprawie wskaźnika marży spowodował wzrost wyniku brutto ze sprzedaży o 16,4 mln zł do poziomu 70,3 mln zł” – czytamy w raporcie.

“Pomimo zaskakującej i nieznanej nam wcześniej sytuacji, dzięki zaangażowaniu pracowników, zachowaniu dyscypliny oraz zrozumieniu klientów i partnerów, udowodniliśmy, że nasza organizacja nawet w tak złożonych realiach potrafi wykorzystać, a nawet rozwinąć swój potencjał” – skomentował wyniki prezes PJP Makrum Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

Największą dynamiką wzrostu w całej grupie pochwalić się może budownictwo przemysłowe. Przychody tego segmentu wzrosły o 94% do 183,5 tys. zł, zaś zysk brutto – o 286,9% do 29,2 tys. Rozwojowi tej działalności sprzyja rozkwit inwestycji realizowanych w Polsce w zakresie rozbudowy potencjału produkcyjnego, hal, biurowców, rynku magazynowego, jak również dynamiczny rozwój inwestycji deweloperskich na terenie całego kraju.

“Wyważona polityka pozyskiwania zamówień na rynku budowlanym przez Projprzem Budownictwo Sp. z o. o.; przyniosła rekordowe rezultaty, zarówno na poziomie przychodów, jak i rentowności realizowanych zadań” – wskazał prezes.

Stabilny przychodowo segment systemów przeładunkowy nie wzrósł rok do roku. Przychody nieznacznie spadły (-12%), do poziomu 130,9 tys. zł. Sytuacja minionego roku spowodowała delikatne spowolnienie lub przesuwanie dostaw i montaży. Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe. W 2020 r. sprzedaż zagraniczna stanowiła 84% sprzedaży w tym segmencie, podała też spółka.

“W ostatnich latach największy przyrost powierzchni magazynowych w Europie obserwujemy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Na wszystkich tych rynkach brandy Grupy PJP Makrum posiadają już ugruntowaną pozycję. Dynamiczna ekspansja w segmencie systemów przeładunkowych właśnie w Wielkiej Brytanii, zaowocowała zmianą charakteru naszej aktywności – ze współpracy z dealerami na powołanie w czerwcu 2020 roku nowej spółki – PROMStahl Ltd, odpowiadającej za działania na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii” – powiedział Szczeblewski.

To nie jedyny nowy podmiot, o jaki wzbogaciła się grupa w minionym roku.

“Poszerzenie dotychczasowego pola działania o ofertę dystrybucji i serwisu wózków widłowych, platformowych i wyposażenia magazynów, poprzez zakup 100% udziałów w DPS Serwis Sp. z o.o. i przekształcenie w spółkę PROMLift Sp. z o.o., pozwoliło nam zaproponować branży magazynowej maksymalnie kompleksową ofertę” – wskazał prezes.

PJP Makrum rozwija także produkcję automatycznych parkingów. W 2020 r. ich sprzedaż przyniosła 16,8 mln zł.

“Umocnienie pozycji grupy w krajowym rynku systemów parkingowych oraz ekspansja na rynki światowe sprawiły, że produkty Modulo działają już w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Rumunii i Australii” – poinformował Szczeblewski.

Selektywne podejście do pozyskiwania zamówień dotyczących rdzennych produktów Makrum (urządzeń krusząco-mielących) oraz koncentracja akwizycji na projektach, pozwalających na uzyskiwanie stabilnych rentowności, przełożyła się na satysfakcjonujący poziom zyskowności, podkreślono też w komunikacie.

Grupa PJP Makrum chce dynamicznie się rozwijać poprzez rozszerzanie wewnętrznej struktury, jak i kolejne akwizycje.

“Niebawem otwieramy kolejny oddział spółki Projprzem Budownictwo w Warszawie, co pozwoli nam na kontynuację rozwoju w zakresie budownictwa przemysłowego. Kończymy także modernizację zakładu produkcyjnego, co znaczne zwiększy moce produkcyjne w zakresie parkingów i przeładunków. Kontynuujemy również zamierzenia związane z akwizycją. W kręgu naszych zainteresowań są istniejące podmioty, ale również rodzaje produktów i usług, które pozwolą na zwiększenie przestrzeni, w której chcemy prowadzić działania operacyjne” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,11 mln zł wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here