Naga MarketsProkuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Zdaniem Prokuratury działania emitentów obligacji były fikcyjne i posiadały charakter piramidy finansowej. Twórcy przedsięwzięcia usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzenia ponad 130 mln zł od 1000 obligatariuszy, w związku z czym grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.


Grupa Ericius i Beata H.K. W jaki sposób funkcjonowała piramida finansowa działająca na rynku długów korporacyjnych?

Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów. Emitent każdorazowo oferował inwestorom zabezpieczenie emisji poprzez bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach samego emitenta” – wyjaśnia Prokuratura w nocie prasowej.

W trakcie śledztwa ustalono jednak, że Grupa nie posiadała żadnych innych środków finansowych oprócz pozyskanych w ramach emisji papierów dłużnych. Spółki wchodzące w jej skład nie prowadziły działalności operacyjnej i zajmowały się jedynie emisją obligacji. Pozyskiwane w ich ramach środki częściowo pokrywały koszty działalności operacyjnej, spłatę prowizji należnych pośrednikom, spłatę zobowiązań wobec pierwszych obligatariuszy, który dołączali do piramidy oraz zakupu nieruchomości, w których miały być realizowane projekty logistyczne (nigdy nie rozpoczęte). Ostatecznie część środków została przetransferowana również na prywatne konta członków Grupy, co w połączeniu z całym schematem jej działania stanowi według Prokuratury piramidę finansową.

Jak wynika z noty prasowej Prokuratury Krajowej, „działania przestępcze polegały na wprowadzaniu obligatariuszy w błąd, m.in. co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zobowiązań przyjętych przez emitentów oraz co do rzeczywistej wartości zabezpieczenia emisji”. W trakcie śledztwa ustalono, że za przedsięwzięciem i za poszczególnymi spółkami reprezentującymi grupę stali: Jolanta Z., Juan F. oraz Marek S. – prezesi zarządów spółek, w praktyce jednak w/w osoby jedynie współuczestniczyły w zarządzaniu w/w podmiotami, a kluczową rolę w Grupie odgrywała Beata H.K.

Piramida finansowa warta 130 mln zł. Inwestorzy stracili po kilkaset tysięcy zł

Wszystkie z wymienionych osób zostały zatrzymane i usłyszały już zarzuty, w związku z którymi grozi im do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Śledztwo pozwoliło ustalić, że skala przestępstw dotknęła około 1000 obligatariuszy, a wartość wyrządzonej im szkody przekracza 130 milionów złotych. Poszczególni obligatariusze przeznaczali na inwestycje w obligacje korporacyjne od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

„Beacie H.K oraz Jolancie Z. prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na obszarze Polski, mającą na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji korporacyjnych, a także prania brudnych pieniędzy (art. 258 par 3 kk), zaś pozostałym podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej” – komentuje Prokuratura Krajowa.

Wszyscy podejrzani usłyszeli ponadto zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu ustalonych do tej pory inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta oraz co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy.

Prokuratura apeluje również do pokrzywdzonych, którzy nabyli obligacje spółek z Grupy Ericius, aby zgłaszali się do organów ścigania opisując okoliczności nabycia obligacji.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here