Naga MarketsSpadki na rynkuPolski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 54,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 14,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PHN odnotował 54,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 54,2 mln zł wobec 20,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 46,2 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 40,5 mln zł rok wcześniej.

“Przychody grupy w segmencie najem w II kwartale 2020 roku spadły o 0,4 mln zł (0,9%) w porównaniu do poprzedniego kwartału głównie w wyniku pandemii koronawirusa i sezonowego spadku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa poniosła niższe o 0,4 mln zł (1,9%) kw/kw koszty utrzymania nieruchomości w wyniku niższych kosztów mediów związanych z sezonowością. Wynik netto ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku zmniejszył się o 0,3 mln zł względem poprzedniego kwartału i wyniósł 18,5 mln zł. EBITDA w segmencie najem wyniosła -47,6 mln zł i była niższa o 76 mln zł kw/kw głównie w wyniku zmiany wartości godziwej nieruchomości (zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych: II kw.: – 70,7 mln zł; I kw.: 11 mln zł). Skorygowana EBITDA wyniosła 16,4 mln zł i była niższa o 1 mln zł względem poprzedniego kwartału” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej w II kw. 2020 r. wyniosły 5,8 mln zł wobec 0,1 mln zł rok wcześniej.

“W II kwartale 2020 roku w segmencie działalności deweloperskiej grupa przekazała nabywcom 11 lokali mieszkalnych i rozpoznała wynik brutto ze sprzedaży na poziomie 0,7 mln zł. W I kwartale Grupa przekazała 154 lokali z wynikiem na poziomie 13,4 mln zł. W związku z realizacją projektów deweloperskich grupa ponosiła koszty administracyjne i sprzedaży na poziomie 0,3 mln zł” – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży z działalności budowlanej w II kw. 2020 r. wyniosły 46,6 mln zł wobec braku przychodów rok wcześniej.

“Działalność budowlana obejmuje przychody i koszty z tytułu działalności prowadzonej przez spółkę Chemobudowa Kraków S.A., nad którą grupa przejęła kontrolę. W II kwartale 2020 roku grupa odnotowała wyższy o 0,6 mln zł kw/kw wynik brutto ze sprzedaży” – napisano w sprawozdaniu.

W I poł. 2020 r. spółka miała 25,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 27,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z najmu w wysokości 92,8 mln zł w porównaniu z 82,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 26,7 mln zł wobec 21,6 mln zł zysku rok wcześniej.

“Portfel Grupy obejmuje 154 wydzielone biznesowo nieruchomości o wartości godziwej 2 961,5 mln zł (wartość godziwa nie uwzględnia MSSF 16)” – czytamy dalej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW. W 2019 r. miał 171,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z najmu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here