Naga MarketsPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 005 mln zł wobec 2 074 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 674 mln zł w porównaniu z 2 769 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13 247 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11 652 mln zł rok wcześniej.

“Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwartału, zwłaszcza dynamicznie rosnącej sprzedaży gazu, która jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii zarządzania portfelem klientów, wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki oraz niskich temperatur sprzyjających sprzedaży paliwa. Istotny wpływ na wynik Grupy miał wzrost cen węglowodorów. Był on pozytywny w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót i Magazynowanie. Powodem do satysfakcji jest coraz większa dywersyfikacja kierunków dostaw gazu. Jest to jeden z najważniejszych elementów strategii Grupy” – powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie – głównie ze sprzedaży ropy naftowej, kondensatu oraz gazu – zwiększyły się rok do roku o 7 proc. do poziomu 1,98 mld zł, co jest odzwierciedleniem globalnego wzrostu cen węglowodorów.

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. EBITDA segmentu pozostała praktycznie niezmieniona z wynikiem 1,38 mld zł.

Przychody segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosły 10,21 mld zł, co oznacza 17% wzrost w stosunku do I kwartału ubiegłego roku. Jest to efekt zwiększenia wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o 1,13 mld m3 (+13%). 27 lutego 2018 r. Grupa odnotowała rekordowy wolumen dobowych dostaw gazu – 80,4 mln m3. Dla porównania – średni wolumen dobowych dostaw gazu w I kwartale 2018 r. wyniósł 62,5 mln m3.

Wysokiej sprzedaży towarzyszył wzrost importu, którego poziom wyniósł 3,84 mld m3, a więc o 19% więcej niż przed rokiem. Grupa konsekwentnie zwiększa dywersyfikację kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dostawy z kierunku wschodniego stanowiły 84% importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. udział ten spadł do 78%. O 31% wzrósł natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld m3 surowca po regazyfikacji). W trzech pierwszych miesiącach 2018 r. PGNiG sprowadziło do Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 4 ładunki LNG. W życie weszła umowa dodatkowa na dostawy gazu skroplonego podpisana ze spółką Qatargas w 2017 r. W konsekwencji od 2018 r. Grupa będzie otrzymywać dwukrotnie wyższy wolumen surowca z tego kierunku. Na skutek wyższych kosztów pozyskania gazu wynik EBITDA segmentu wyniósł 179 mln zł i był o 50% niższy niż w analogicznym okresie 2017 r.

Segment Dystrybucja odnotował 7% wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu na poziomie 4,22 mld m3. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 mld zł i były wyższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku o około 6 %. Dobre wyniki były przede wszystkim konsekwencją zwiększonego zapotrzebowania na gaz w skutek niskich temperatur utrzymujących się w lutym i marcu. EBITDA segmentu sięgnęła 0,76 mld zł, co oznacza 10% wzrostu r/r.

Grupa kapitałowa PGNiG utrzymała wyraźny trend wzrostowy również w segmencie wytwarzania. Przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej zwiększyły się odpowiednio o 4% (0,57 mld zł) i o 14% (0,26 mld zł). Całkowite przychody ze sprzedaży wyniosły 0,92 mld zł i były wyższe o 7% niż przed rokiem. Wynik EBITDA wypracowany przez segment był o 2% niższy niż w I kwartale 2017 r. i osiągnął 0,4 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 825 mln zł wobec 681 mln zł zysku rok wcześniej.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułPGE – wezwanie na 100% akcji Polenergii
Następny artykułDom Analiz SII rekomenduje zakup akcji Mex Polska
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here