Naga MarketsLogo PGNiG w tle wskaźnika gazuPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 630 mln zł wobec 600 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA w IV kw. ub.r. wyniosła 1 570 mln zł wobec 1 350 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 690 mln zł wobec 1 080 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie -10 mln zł wobec -350 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 510 mln zł wobec 420 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 410 mln zł wobec 290 mln zł rok wcześniej.

“Zarząd PGNiG informuje, że w wyniku cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów w poszczególnych segmentach działalności skonsolidowany wynik EBITDA grupy kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku został pomniejszony o około 559 mln zł. Powyższa kwota obejmuje m.in.: 1) odpis z tytułu utraty wartości składników majątku trwałego – 226 mln zł (w tym w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie – 212 mln zł), 2) odpis z tytułu utraty wartości zapasów gazu wysokometanowego – 339 mln zł (segment Obrót i Magazynowanie)” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 360 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 12 750 mln zł rok wcześniej.

Jednocześnie, PGNiG podał, że 14 lutego 2020 r. PGNiG Termika – spółka zależna PGNiG – rozpoznała odpis z tytułu aktualizacji wartości posiadanego pakietu akcji Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Wpływ wyceny metodą praw własności udziałów w PGG na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku wyniósł około -272 mln zł, podano także.

“Ponadto, na wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 11% w relacji do IV kwartału 2019 r.; niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8% oraz ceny gazu rynku dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii („TGE”) o 41% w porównaniu do IV kwartału 2018 r. 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie: niższe o 11% notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 3% r/r; istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie; wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.; wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -339 mln zł, przy zwiększeniu odpisu gazu na -15 mln zł w IV kwartale 2018 r.; wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +188 mln zł (w IV kwartale 2018 r.: +45 mln zł). 3. W segmencie Dystrybucja: niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.; wyższa średnia temperatura w IV kwartale 2019 r. o 1,9 °C r/r; niższy wpływ salda przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -174 mln zł w IV kwartale 2019 r. wobec -308 mln zł rok wcześniej. 4. W segmencie Wytwarzanie: stabilne przychody ze sprzedaży ciepła (spadek o -1% r/r) przy wyższej średniej temperaturze w IV kwartale 2019 r. i niższych wolumenach sprzedaży ciepła oraz wyższej r/r taryfie na sprzedaż ciepła w PGNiG Termika; wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +15% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży i wyższych notowaniach cen energii elektrycznej; stabilne r/r koszty węgla do produkcji; rozwiązanie rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 w kwocie +85 mln zł” – wymieniono także.

W całym 2019 r. spółka miała 1 370 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 3 210 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 42 010 mln zł w porównaniu z 41 230 mln zł rok wcześniej.

W całym 2019 r. EBITDA wyniosła 5 500 mln zł wobec 7120 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosła 3 360 mln zł wobec 5 020 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie -470 mln zł wobec -850 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 2 000 mln zł wobec 2 380 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Wytwarzanie wyniosła 860 mln zł wobec 790 mln zł rok wcześniej.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja raportu okresowego za IV kwartał i 2019 rok nastąpi w dniu 12 marca 2020 roku, zaznaczono w komunikacie.

Źródło: ISBNews


Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy darmowy eBook Narzędzia analizy technicznej spółek giełdowych. Odbierz go i więcej materiałów w strefie eLearn Comparic.pl.

Sytuacja na wykresie:

Spółka zyskuje o poranku pona 4% jednak przy niskich obrotach. Na wykresie mamy małą konsolidację i wybicie z niej górą mogłoby oznaczać korektę np. do okolic 4 zł. Układ na wykresie daje szanse na taki scenariusz. Jeżeli jednak cena nadal będzie spadać, to zapewne kolejny przystanek będzie blisko 3 zł.

Czytaj także: GPW w ciągu 5 lat będzie liderem wzrostów w Europie, twierdzi Trader21Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here