Naga MarketsGrupa kapitałowa PGNiG opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze oraz II kwartał 2018-go roku, gdzie zauważalna jest poprawa. Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2018 r. wyniosły 20,89 mld zł, EBITDA – 4,3 mld zł a zysk netto – 2,27 mld zł. Grupa zwiększyła dywersyfikację importu, przede wszystkim dzięki dostawom LNG.

W I półroczu 2018 r. grupa PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 11% w ujęciu rocznym, do 20,89 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 3 proc. i wyniósł 4,3 mld zł a zysk netto wzrósł o 8 proc., do 2,27 mld złotych.

W samym II kwartale 2018 r. grupa kapitałowa PGNiG zwiększyła przychody ze sprzedaży o 7 proc. r/r do 7,64 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 16 proc. i wyniósł 1,63 mld zł, a zysk netto wzrósł aż o 41 proc. do 0,7 mld złotych, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami.

Te artykuły również Cię zainteresują
Komentarz Piotra Woźniaka, Prezesa Zarządu PGNiG S.A.:

“Wyniki GK PGNiG w pierwszej połowie roku dają powody do zadowolenia. Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik Grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów. Z drugiej strony jednak wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie. Dzięki rosnącym dostawom LNG z powodzeniem dywersyfikujemy również kierunki dostaw gazu, co jest jednym z celów Strategii Grupy i wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.”

Wyniki II kwartału w poszczególnych segmentach Grupy:

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w II kwartale wzrosły r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł. To przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) – o ponad 28 proc. więcej niż w II kwartale 2017 roku.

Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3 proc. – do 1,07 mld m sześc., a ropy o 20 proc. – do 324 tys. ton.

Obrót i Magazynowanie

Segment zwiększył w II kwartale przychody o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede wszystkim wskutek wyższych cen pozyskania gazu, co jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach. W II kwartale 2018 r. koszty wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 procent.

Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19 proc., oraz elektrowni i elektrociepłowni – o prawie 31 proc. Na uwagę zasługuje także dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która – oprócz tradingu na rynkach giełdowych – dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W II kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu – niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej.

Szybko rosły przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej. W II kwartale wyniosły one 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W II kwartale 2018 r. GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m sześc. i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

Dystrybucja

Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 procent.

Wytwarzanie

Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł. W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, a więc o 5 proc. mniej niż w II kw. 2017 r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 procent.

 Źródło: pgnig.pl

PGNiG – wzrost notowań na otwarciu sesji

Notowania PGNiG na warszawskim parkiecie zamknęły się wczoraj niewielką stratą (-0,52%) pod oporem na 5,70. Tym samym cena cały czas pozostawała w zakresie między tym oporem, a wsparciem w pobliżu 5,30.

Dziś natomiast kurs otworzył się na poziomie 5,71 zł (+0,35%) w górę i w ciągu 5 pierwszych minut sesji wzniósł się do ceny 5,77 za akcję Jeśli kupującym uda się utrzymać kontrolę na tym rynku, mogą dalej zmierzać do okrągłego poziomu 6 zł, gdzie znajduje się istotny poziom S/R.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here