Naga MarketsPGNiG miało wstępnie 1,3 mld zł zysku netto, 2,32 mld zł EBITDA w IV kw. 2020Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 1,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto w IV kwartale 2020 r. wobec 0,03 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,32 mld zł wobec 1,58 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Finax

PGNiG przedstawia swoje wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,34 mld zł wobec 0,63 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,77 mld zł wobec 12,37 mld zł rok wcześniej.

“Zarząd PGNiG informuje, że nastąpiła aktualizacja wielkości odpisów aktualizacyjnych za IV kwartał 2020 r., które łącznie z kosztami odwiertów negatywnych i spisanej sejsmiki pomniejszyły skonsolidowany wynik operacyjny grupy kapitałowej PGNiG za IV kwartał 2020 r. o około -0,85 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Wyższy – w stosunku do wcześniej zakładanego – poziom odpisów aktualizujących wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu prezentacji odpisów w sprawozdaniu finansowym spółki PGNiG Upstream Norway AS (PUN) za 2020 r.

“Zgodnie z nowym sposobem prezentacji, w IV kwartale 2020 r. PUN dokonało zwiększenia odpisów aktualizacyjnych (ujmowanych w EBIT) i jednocześnie zmniejszenia salda podatku odroczonego. Zmiana sposobu prezentacji nie ma wpływu na wynik netto osiągnięty przez PUN” – wyjaśniono.

“Na szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2020 r. wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

* niższe r/r notowania kwartalnej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl o -29% oraz wyższe notowania ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o +14% w porównaniu do IV kw. 2019 r.;

* zawiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w segmencie w kwocie około -677 mln zł;

* wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej i kondensatu o 58 tys. ton (+48% r/r) w Norwegii w relacji do IV kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie

* wpływ zastosowania nowej formuły cenowej w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego po wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;

* wzrost cen gazu na rynkach energii w II połowie 2020 r.;

* niższa o 10,6% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej od 1 lipca 2020 r.;

* kwota zawiązania odpisów na zapasie gazu na poziomie ok. -1 mln PLN w IV kw. 2020 r., przy -339 mln zł w IV kw. 2019 r.;

* wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń: (1) ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości -14 mln zł (w IV kw. 2019 r.: +188 mln PLN), (2) ujętych w zapasie gazu jako zmniejszenie kosztu pozyskania +78 mln zł (w IV kw. 2019 r.: -19 mln zł).

3.  W segmencie Dystrybucja:

* wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.

* niższa średnia temperatura w IV kw. 2020 r. o -1,5°C r/r;

* saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +11 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec -174 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

* wyższa taryfa za wytwarzanie i przesył ciepła dla PGNiG Termika SA od 1 lipca 2020 r. o +11,84% i od 1 września 2020 r. o +3,22%;

* wyższa taryfa o +9,00% dla PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA od 1 lipca 2020 r.

* wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o +16% r/r, przy niższej średniej temperaturze w IV kwartale 2020 r. i nieznacznie wyższych wolumenach produkcji ciepła;

* niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o -8% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży o -9% r/r;

* niższe o -5% r/r koszty węgla do produkcji” – czytamy dalej.

W całym 2020 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł – według wstępnych szacunkowych danych – 7,34 mld zł wobec 1,37 mld zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 13,01 mld zł wobec 5,5 mld zł rok wcześniej, a EBIT – odpowiednio: 9,59 mld zł wobec 2,45 mld zł.

Skonsolidowane przychody w 2020 r. wyniosły 39,2 mld zł wobec 42,02 mld zł w 2019 r.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Powyższe wyniki będą podlegać weryfikacji przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku, podsumowano.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here