Naga MarketsLogo PGNiG w tle wskaźnika gazuPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) miało 0,12 mld zł skonsolidowanego zysku netto w III kwartale 2020 r. wobec 0,01 mld zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 1,33 mld zł wobec 0,8 mld zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

PGNiG wstępnie podsumowuje wypracowanie wyniki w III kwartale roku

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 0,59 mld zł wobec 0,13 mld zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,39 mld zł wobec 7,03 mld zł rok wcześniej.

Zmiany danych za III kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka.

“Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w III kwartale 2020 roku wpływ miały:

1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie:

– niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 31% oraz ceny gazu Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii o 17% w porównaniu do III kw. 2019 r.;

– rozwiązanie odpisów aktualizujących majątek trwały w segmencie w kwocie ok. +45 mln zł;

– wzrost wolumenu wydobycia ropy naftowej o 56 tys. ton (61% r/r) w Norwegii w relacji do III kwartału 2019 r.

2. W segmencie Obrót i Magazynowanie:

– wpływ zastosowania od dnia 1 marca 2020 roku w rozliczeniach za gaz dostarczany na podstawie kontraktu jamalskiego zasądzonej formuły cenowej na podstawie wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie;

– istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie;

– niższa o 10,6% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej od 1 lipca 2020 r.;

– wpływ zawiązania odpisu na zapasie gazu o -5 mln zł, przy rozwiązaniu odpisu na +149 mln zł w III kwartale 2019 r.;

– wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń ujętych w przychodach ze sprzedaży w wysokości +86 mln zł (w III kw. 2019 r.: +103 mln zł).

3. W segmencie Dystrybucja:

-wyższa o 3,5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 3 kwietnia 2020 r.

– wyższa średnia temperatura w III kwartale 2020 r. o 0,5°C r/r;

– saldo przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: +1 mln zł w III kwartale 2020 r. wobec +94 mln zł rok wcześniej.

4. W segmencie Wytwarzanie:

– wyższa o 3,2% taryfa za wytwarzanie i przesył ciepła, obowiązująca od 1 września 2020 r. dla PGNiG Termika oraz o 9% dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa od 1 lipca 2020 r.;

– wyższe przychody ze sprzedaży ciepła o 13% r/r na skutek wyższej taryfy, pomimo wyższej średniej temperatury w III kwartale 2020 r. i niższych wolumenów produkcji ciepła;

– wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 22% r/r przy wyższym wolumenie sprzedaży o 7% r/r;

– niższe r/r koszty węgla do produkcji.

5. Wpływ wyceny udziałów w inwestycji w Polską Grupę Górniczą na łączną kwotę -389 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W I-III kw. 2020 r. skonsolidowany wynik netto to 6,04 mld zł wobec 1,35 mld zł rok wcześniej, zaś wynik EBITDA – odpowiednio: 10,69 mld zł wobec 3,98 mld zł. Przychody wyniosły odpowiednio: 27,43 mld zł wobec 29,65 mld zł.

Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2020 roku nastąpi 19 listopada 2020 roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here