Naga MarketsLogo PGNiG w tle wskaźnika gazuPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 248 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 704 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 292 mln zł wobec 969 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 961 mln zł wobec 1 626 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 284 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 7 639 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 1 312 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 270 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 22 624 mln zł w porównaniu z 20 886 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 3 126 mln zł wobec 4 300 mln zł rok wcześniej. Na niższy niż przed rokiem poziom wskaźnika wpływ miały m.in. odpisy aktualizujące majątek trwały – w I półroczu 2019 roku wyniosły -222 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2018 roku powiększyły one wynik EBITDA o +312 mln zł, podano w komunikacie.

“Mimo trudnych warunków zewnętrznych i sezonowości drugiego kwartału EBITDA wyniosła w nim blisko 1 mld zł, a w całym pierwszym półroczu ponad 3,1 mld zł, co jest dla nas satysfakcjonujące. Drugi kwartał tego roku był dla nas wyzwaniem, głównie za sprawą spadających cen gazu ziemnego oraz rosnących cen ropy naftowej na rynku spot. Niższe ceny gazu mają bezpośredni wpływ na nasze przychody ze sprzedaży tego paliwa. Równocześnie w 2019 roku odnotowaliśmy wzrost kosztu pozyskania gazu w kontrakcie jamalskim, który jest powiązany z ceną ropy i produktów ropopochodnych, a te osiągnęły znacznie wyższy poziom niż w 2018 roku” – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu “Poszukiwanie i wydobycie” w I półroczu 2019 roku wyniosły 2,99 mld zł, co oznacza spadek o 18% r/r. Na taki wynik wpływ miały niższe niż przed rokiem ceny gazu ziemnego oraz spadek wolumenu sprzedaży ropy naftowej – w całym segmencie o 23% r/r. Średnia cena notowań gazu na Rynku Dnia Następnego TGE za I półrocze była aż o 19% niższa niż przed rokiem. Z kolei wydobycie gazu utrzymało się na tym samym poziomie – ok. 2,22 mld m3.

Segment “Obrót i Magazynowanie” zanotował w I półroczu 2019 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% r/r do poziomu 17,88 mld zł. Jednocześnie o 14% wzrosły koszty paliwa gazowego – głównie w wyniku wyższej ceny pozyskania gazu z kierunku wschodniego w ramach tzw. “kontraktu jamalskiego”. Wolumen sprzedaży gazu w segmencie wzrósł o 4% r/r do 15,53 mld m3.

PGNiS podkreśla, że wyniki segmentu w I półroczu były pod presją głębokich spadków cen gazu ziemnego i poważnych wzrostów cen ropy. W tym okresie na TGE odnotowano spadek cen rynku dnia następnego średnio o 20,8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Jeszcze większą dynamikę spadku zaobserwowano na kluczowych europejskich rynkach, na których cena spot gazu ziemnego spadła o 23,5%, ze średniego poziomu 21,31 EUR/MWh w I połowie 2018 roku do 16,30 EUR/MWh w bieżącym okresie. Natomiast w samym I półroczu 2019 roku cena spot gazu na krajowych i zagranicznych giełdach spadła od stycznia do czerwca o około 57% – z poziomów 21,26 na 9,15 EUR/MWh na Gaspool i z 92,4 zł/MWh do 39,9 zł/MWh na TGE.

Średnia cena ropy Brent w I półroczu 2019 roku była niższa od średniej ceny w analogicznym okresie 2018 roku o 7%, natomiast jej 9-cio miesięczna średnia, wpływająca na koszt pozyskania gazu z kierunku wschodniego, wzrosła w tym okresie o 23%.

W pierwszej połowie 2019 roku wolumen dystrybuowanego gazu utrzymał się prawie na niezmienionym poziomie – 6,31 mld m3 (mniej o 1%  r/r). W II kwartale wolumen dystrybuowanego gazu był wyższy r/r o 14%. Osiągnął 2,43 mld m3 przy wyższej średniej temperaturze w okresie o 0,7 st. C. Przychody ze świadczenia usługi dystrybucyjnej były niższe w I półroczu 2019 roku o 5% r/r ze względu na niższy poziom taryfy dystrybucyjnej od 15 lutego 2019 roku.

Przychody ze sprzedaży segmentu “Wytwarzanie” wzrosły o 11% r/r do 1,41 mld zł w I półroczu 2019 roku. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wzrosła w tym okresie o 6% r/r do poziomu 2,26 TWh. Sprzedaż ciepła była mniejsza o 2% niż przed rokiem i wyniosła 23,01 PJ.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1 772 mln zł wobec 2 791 mln zł zysku rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here