Naga MarketsW opublikowanym raporcie kwartalnym, spółka PGE informuje, że odnotowała 300 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 1 366 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. bez uwzględnienia odpisu wyniósł 369 mln zł wobec 1 414 mln zł rok wcześniej,

Strata operacyjna wyniosła 195 mln zł wobec 1 665 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 542 mln zł wobec 2 590 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 407 mln zł w IV kw. 2017 r. wobec 7 529 mln zł rok wcześniej.

W 2017 r. spółka miała 2 660 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 568 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 23 100 mln zł w porównaniu z 28 092 mln zł rok wcześniej.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2017 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wypracował blisko 4,1 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 2,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 811 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 364 mln zł.

Nakłady grupy na inwestycje w 2017 roku wyniosły 6,8 mld zł i były o 17% niższe r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 4 544 mln zł wobec 1 598 mln zł zysku rok wcześniej.

“Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła” – powiedział prezes Henryk Baranowski.

Na wykresie widać trend spadkowy, a obecnie zdaje się pękać bariera 10 zł. Trudno więc liczyć na nagłe odwrócenie tendencji, przynajmniej w najbliższym czasie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here