Naga MarketsPGE szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2018 roku wyniosła około 3.577 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej około 1.202 mln zł – podała spółka w komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 3.762 mln zł EBITDA i 1.379 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Według szacunków PGE EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna (w tym ciepłownictwo) wyniosła 1.741 mln zł, segmentu dystrybucji 1.270 mln zł, w obrocie 302 mln zł, a w energetyce odnawialnej 222 mln zł.

W samym II kwartale 2018 r. EBITDA grupy PGE wyniosła 1.363 mln zł, co oznacza spadek o 9 proc. rdr, a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej spadł o 50 proc. rdr do 267 mln zł. Tymczasem analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w II kwartale 1.548 mln zł EBITDA i 443,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

PGE podała w prezentacji, że EBITDA powtarzalna, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, spadła w II kwartale o 1 proc. rdr do 1.475 mln zł.

Spółka podała, że w II kwartale na wynik powtarzalny segmentu energetyki konwencjonalnej pozytywny wpływ nabytych aktywów wyniósł 119 mln zł (bez korekty przychodów KDT w EC Zielona Góra 97 mln zł). Na plus zadziałały również: wyższa o 11,2 zł/MWh w ujęciu porównywalnym średnia zrealizowana cena energii, wyższy wolumen produkcji energii elektrycznej o 2,4 TWh ogółem (w tym nabyte aktywa 2,1 TWh) oraz wyższy wolumen sprzedaży ciepła o 2,8 PJ.

Z kolei koszty emisji CO2 w ujęciu porównywalnym (bez nabytych aktywów) były wyższe o 141 mln zł, a koszty zakupu paliw wyższe o 53 mln zł (w ujęciu porównywalnym – tj. bez nabytych aktywów). Spółka podała, że w II kwartale wynik segmentu Obrót był pod presją wzrostu cen energii na rynku spot.

PGE poinformowała, że na raportowany poziom wyniku EBITDA w II kwartale wpływ miała korekta przychodów KDT w EC Zielona Góra w wysokości minus 97 mln zł, a na wynik netto odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe na poziomie 86 mln zł (przed opodatkowaniem).

Nakłady inwestycyjne grupy PGE w I półroczu wyniosły 2.251 mln zł (-13 proc. rdr), a w samym II kwartale 1.396 mln zł (-7 proc. rdr).

Szacunkowe zadłużenie netto na koniec czerwca 2018 roku wyniosło około 8.211 mln zł wobec 7.579 mln zł na koniec grudnia 2017 roku.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment energetyki konwencjonalnej, w ujęciu porównywalnym, w I półroczu 2018 roku wyniosła 173,3 zł/MWh.

PGE szacuje, że produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych grupy wyniosła w tym okresie 32,9 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 18 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,7 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 29 PJ.

W II kwartale 2018 roku produkcja energii wzrosła o 18 proc. rdr do 15,26 TWh, sprzedaż energii do odbiorców finalnych wzrosła o 5 proc. rdr do 10,19 TWh, a dystrybucja energii wzrosła o 3 proc. rdr do 8,8 TWh. Sprzedaż ciepła wzrosła o 103 proc. rdr do 5,55 PJ.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułAmRest – kupuje sieć Telepizza + przychody w II kw. 24% w górę!
Następny artykułForte – przychody w II kw. 6% w górę
lukasz nowacki
Aktywny inwestor i spekulant od 2010 roku, głównie na rynkach akcyjnych i walutowych. Zwolennik prostych metod opartych o przewagę statystyczną. Autor licznych analiz, wywiadów i opracowań dla portalu Comparic.pl. Pomysłodawca i organizator odbywającego się od wielu lat konkursu Liga Traderów. Prelegent licznych konferencji dla inwestorów m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Biznesu i Nowych Technologii NetVision, łódzkiej konferencji StratoTrade czy inicjatyw studenckich np. „Gry Giełdowej” Koła Naukowego Inwestor z Łodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here