Naga MarketsSkonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I półrocze 2018 r. wyniósł 3,7 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 3,8 mld zł, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+5,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+18,8 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 579 mln zł na poziomie powtarzalnej EBITDA, zgodnie z podniesionymi szacunkami zysku netto z początku miesiąca.


Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I półroczu 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,8 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 1,3 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 302 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 222 mln zł.

To kolejny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Konsekwentnie umacniamy swoją pozycję lidera na rynku wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, dzięki czemu jesteśmy filarem krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Mimo wymagającego i pełnego wyzwań otoczenia jako Grupa zachowujemy stabilny wzrost kluczowych wskaźników finansowych, czego przykładem jest rosnąca o 7 procent EBITDA. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

Konsekwentnie realizujemy ogłoszoną pod koniec ubiegłego roku strategię ciepłownictwa, traktując tę linię biznesową jako jeden z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Dlatego kontynuujemy proces integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by zapowiadany efekt synergii był jak najszybciej widoczny. W tym procesie osiągamy kolejne kamienie milowe, a pełną integrację aktywów ciepłowniczych wydzielonych z PGE GiEK do PGE Energia Ciepła zamierzamy osiągnąć 2 stycznia 2019 r. – mówi Henryk Baranowski.

W portfelu analizowanych lub będących w przygotowaniu inwestycji Grupy znajdują się małe źródła kogeneracyjne gazowe w elektrociepłowniach w Zgierzu, Kielcach i Zielonej Górze oraz nowy gazowy układ kogeneracyjny w Elektrociepłowni Bydgoszcz.

W Elektrowni Rybnik analizujemy warunki lokalne i możliwości technologiczne, a jedną z możliwości rozwoju dla tej lokalizacji jest również powstanie bloku kogeneracyjnego. Kontynuujemy prace związane z budową nowej Elektrociepłowni Czechnica, podpisaliśmy również listy intencyjne co do analizy rozwoju mocy ciepłowniczych dla Nowego Sącza i Wadowic – dodaje Henryk Baranowski.

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here