Naga Marketspge ccPolska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik EBITDA wyniósł 5 966 mln zł.

InvestCuffs

“Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2020 roku wyniósł około 5 966 mln zł, w tym:

Te artykuły również Cię zainteresują
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1 725 mln zł,

EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 947 mln zł,

EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 306 mln zł,

EBITDA segmentu Obrót: 644 mln złotych,

EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 597 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 110 mln zł (czyli 0,06 zł na akcję)” – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne wyniosły około 5 495 mln zł.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ok. 8 413 mln zł, podano także.

“Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2020 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 58,14 TWh (w tym 29,79 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,67 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 41,17 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 48,58 PJ” – czytamy dalej w komunikacie.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2020 roku wyniosła 286,2 zł/MWh.

PGE zastrzega, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2020 nastąpi 23 marca 2021 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here