Naga MarketspgePGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym na wstępne badanie geotechniczne dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica – 2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3, podała spółka. Do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

PGE Baltica zakończyła zbieranie wniosków do przetargu na badanie dna morskiego

“Geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie. W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore realizowanego w PGE. Jednym z jego istotnych elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz, wymaganych do przygotowania projektów technicznych i wniosku o pozwolenie na budowę farm.

W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2.

Te artykuły również Cię zainteresują

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here