Naga MarketsPGE Baltica wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXOPGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – wybrała Ordtek Limited jako wykonawcę tzw. strategii UXO (ang. unexploded ordnance), która ma zdefiniować metodologię postępowania w przypadku rozpoznania potencjalnego ryzyka związanego z obecnością niewybuchów na obszarach morskich, na których powstaną farmy wiatrowe Baltica-2 i Baltica-3, podała spółka.

ealizowany w PGE Program Offshore zakłada osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

Analiza ryzyka związanego z UXO to jeden z elementów etapu przygotowującego do budowy instalacji offshore PGE na Bałtyku. Dzięki jej przeprowadzeniu zostaną zdefiniowane potencjalne zagrożenia wynikające z obecności powojennych niewybuchów na dnie morskim. Na podstawie analizy Ordtek Limited przygotuje również strategię ograniczania ryzyka dla projektów morskich elektrowni wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3, podano w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Wzdłuż linii brzegowej Bałtyku znajdują się liczne niewybuchy i niewypały z czasów II wojny światowej. Musimy poznać bliżej ich rozmieszczenie i opracować plany redukujące zagrożenie związane z ich obecnością, aby budowa zarówno fundamentów morskich turbin wiatrowych, jaki i wszystkich powiązanych z nimi elementów instalacji offshore odbyła się w sposób sprawny i bezpieczny” – powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka, cytowana w komunikacie.

PGE Baltica razem z podwykonawcami przeprowadziła już szereg badań określających rozmieszczenie potencjalnych niewypałów i niewybuchów na terenach, na których będzie operować. Wśród nich znalazły się m.in. pomiary batymetryczne, sonarowe i magnetometryczne, a także badania danych.

Realizowany w PGE Program Offshore zakłada osiągnięcie 6,5 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych do 2040 r.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here