Naga MarketsPepees odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 16,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pepees odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 7,28 mln zł wobec 23,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,47 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 127,09 mln zł rok wcześniej.

“W okresie pierwszego półrocza 2020 roku grupa kapitałowa Pepees osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 114 465 tys. zł, co w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza 10% spadku (127 087 tys. zł). Wzrost dynamiki kosztu własnego sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego o 3,5%, przy jednoczesnym spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży, wpłynął na zdecydowanie niższy wyniku brutto ze sprzedaży na poziomie 28 460 tys. zł, co oznacza spadek o 35,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.
Koszty sprzedaży i marketingu w okresie pierwszego półrocza 2020 roku uległy zwiększeniu o 4,6% względem okresu porównawczego, z kolei koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 5,3%. Saldo pozostałej działalności operacyjnej w okresie sześciu miesięcy 2020 roku zamknęło się na poziomie 349 tys. zł przy wyniku 43 tys. zł w okresie porównawczym. Z kolei wynik na działalności finansowej, rozumiany jako saldo przychodów finansowych pomniejszone o koszty finansowe, w okresie styczeń – czerwiec 2020 roku uległ poprawie w stosunku do analogicznej pozycji okresu porównawczego. W konsekwencji powyższego zysk na poziomie brutto po pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 5 693 tys. zł przy 21 917 tys. zł zysku brutto wypracowanego w okresie porównawczym, natomiast zysk netto [ogółem] w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku wyniósł 3 985 tys. zł przy 16 696 tys. zł zysku netto w analogicznym okresie 2019 roku” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 3,32 mln zł wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Pepees to notowany na GPW wiodący polski producent wysokojakościowych naturalnych produktów skrobiowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 231,98 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here