Naga Markets

Pepco Group publikuje wstępne wyniki za rok obrotowy 2020/21Pepco Group – dynamicznie rozwijająca się ogólnoeuropejska sieć dyskontowych sklepów wielobranżowych, właściciel marek PEPCO i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, publikuje dziś swoje wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r.1

Pepco Group najważniejsze informacje finansowe

Przychody Grupyza cały rok wyniosły 4 122 mln EUR, tj. +17,2% rok do roku („r/r”).Dynamiczny wzrost bazowej sprzedaży rocznej przy założeniu stałych kursów wymiany walut w warunkach porównywalnych („LFL”)3 o 6,5%, w tym:

PEPCO: wzrost o 9,8% w warunkach porównywalnych;

Grupa Poundland: wzrost o 3,1% w warunkach porównywalnych.

Marża zysku brutto wzrosła o 220 pb. (42,9% w roku obrotowym 2021 w porównaniu z 40,7% w roku obrotowym 2020), co oznacza powrót do poziomu z roku obrotowego 2019, na skutek lepszego zarządzania przecenami i asortymentem produktów pomimo doświadczanych trudności w zakresie łańcuchów dostaw.

Posumowanie finansowe Pepco
Posumowanie finansowe Pepco

Obniżenie wskaźnika kosztów prowadzenia działalności („CODB”) o 90pb. z 28,2% do 27,2% nastąpiło dzięki wykorzystaniu efektu dźwigni kosztów PEPCO, głównie w obszarze dystrybucji, oraz wygenerowanych przez Grupę Poundland oszczędności na czynszach.

Zadłużenie netto na koniec okresu5 na poziomie 1 202 mln EUR (mniejsze o 37 mln EUR r/r) oznacza, że wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 1,9x (2,8x w roku obrotowym 2020).

Zadłużenie finansowe netto na koniec okresu6 (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu najmu sklepów) na poziomie 108 mln EUR oznacza redukcję o 220 mln EUR r/r i przekłada się na wskaźnikdług finansowy netto/ EBITDA w wysokości 0,3x. Ta poprawa wskaźników odzwierciedla podjęte przez kierownictwo działania zmierzające do redukcji zapasów i optymalizacji kapitału obrotowego na przestrzeni całego roku.

Całoroczna bazowa EBITDA w wysokości 647 mln EUR oznacza wzrost o 46,2% w stosunku do poprzedniego roku obarczonego wybuchem pandemii COVID.

Postępy w zakresie realizacji strategii

Przyspieszenie ekspansji sieci sklepów

Kontynuowana jest ekspansja nowych sklepów we wszystkich naszych markach handlowych. Liczba nowo otwieranych sklepów była zgodna z prognozami – w ciągu roku otworzyliśmy 483 nowe sklepy netto (424 po odliczeniu sklepów Fultons nabytych i działających na koniec roku), w tym:

PEPCO: otwarcie 364 nowych sklepów netto, co oznacza wzrost o 17,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, w tym 36 sklepów na strategicznie ważnych rynkach Europy Zachodniej, początkowo we Włoszech, Hiszpanii i Austrii, oraz otwarcie pierwszych sklepów w Serbii;

Grupa Poundland: 119 nowych sklepów netto (60 po odliczeniu sklepów Fultons), w znacznej mierze dzięki ekspansji sieci Dealz w Polsce i Hiszpanii, co oznacza wzrost o 12,9% r/r (6,5% bez uwzględnienia sklepów Fultons).

Czynniki wpływające na wzrost sprzedaży w warunkach porównywalnych

W trakcie roku sprawozdawczego nastąpił istotny postęp w zakresie oferty kierowanej do klientów, wynikający z dalszej ekspansji sieci detalicznej Poundland, uwzględniającą prostepoziomy cenowe oraz poszerzenie asortymentu zarówno w Poundland, jak i PEPCO.

Przeprowadzone zostały modernizacje 954 sklepów, dzięki którym placówki te zyskały najnowszy rozkład i zmodernizowane otoczenie, co przyczyniło się do transformacji naszej oferty dla klientów i przełożyło się na 6,5-procentowy wzrost sprzedaży LFL. Modernizacje zostały przeprowadzone w:

827 sklepach PEPCO;

127 sklepach Poundland.

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Na przestrzeni całego roku Grupa kontynuowała wysiłki zmierzające do zwiększania efektywności operacyjnej i wzrostu marż operacyjnych, w tym poprzez:

Dalsze zmniejszanie poziomów czynszów sklepowych w wartościach bezwzględnych dzięki renegocjowaniu 212 umów najmu w analizowanym okresie, ze średnią obniżką o 37%;

Zamknięcie jednego z czterech regionalnych centrów dystrybucyjnych Poundland;

Wygenerowanie przez pion magazynów i dystrybucji zmniejszenia wskaźnika kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych i administracyjnych o 130 pbwobec wartości sprzedaży w PEPCO.

Inwestycje w infrastrukturę

Grupa wdrożyła pierwszy moduł oprogramowania służącego do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) Oracle, stanowiący pierwszy etap wprowadzania szeregu modułów, które będą uruchamiane w całej Grupie w kolejnych latach.

Skala i tempo tych działań są nieustannie weryfikowane pod kątem zapewnienia odpowiedniego zarządzania ryzykiem wdrożenia, szczególnie w kontekście trwającej pandemii.

Lepsze zarządzanie i sytuacja finansowa

Grupa zakończyła działania związane z refinansowaniem zadłużenia o wartości 550 mln EUR i kredytu rewolwingowego w wysokości 190 mln EUR, w ramach procesu IPO, co przyczyniło się do poprawy sformalizowania relacji bankowych, będących istotnym elementem realizacji strategii rozwoju w całej Europie, a także do obniżenia przyszłych kosztów obsługi zadłużenia o ponad 500 pb. w porównaniu do dotychczas obowiązujących warunków.

26 maja 2021 r. akcje Grupy zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa poprawiła też strukturę zarządzania, powołując niezależnego Przewodniczącego Rady Dyrektorów oraz czterech dodatkowych niezależnych dyrektorów niewykonawczych.

Perspektywy

Perspektywy rozwoju działalności są w dalszym ciągu korzystne, zważywszy na czołową pozycję Grupy na rynku, poziom oferowanych cen oraz asortyment produktów sprzedawanych w atrakcyjnym i wciąż rosnącym sektorze dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie i Wielkiej Brytanii. Jesteśmy przekonani, że tworzenie nowych sklepów w roku obrotowym 2022 i w latach kolejnych, modernizacja sklepów już istniejących,zwiększa zadowolenie klientów i napędza wzrost LFL.Oprócz działań związanych ze sklepami, a także programami zakupowymi, mamy szereg innych działań ukierunkowanych na dalsze obniżanie kosztów działalności. Nadal jesteśmy przekonani o możliwościach, jakie stoją przed naszą firmą i naszej zdolności do realizacji długoterminowych ambicji dotyczących wzrostu.

Mimo iż początek nowego roku obrotowego przebiega pod presją inflacji cen towarów, zwiększonymi kosztami spedycji i zakłóceniami łańcuchów dostaw, Grupa posiada klarowną strategię łagodzenia skutków tych zjawisk.

W celu dalszej realizacji naszych ambitnych planów rozwojowych, Grupa zamierza w dalszym ciągu inwestować w ofertę cenową celem utrzymania, a nawet ewentualnego zwiększenia naszej przewagi cenowej w roku obrotowym 2022, co stanowi istotny element realizowanej przez nas strategii, zważywszy na wrażliwość cenową naszej podstawowej bazy klientów. Grupa zmniejszy również swoją bazę kosztów operacyjnych z myślą o trwałej kontynuacji ścieżki rentownego wzrostu wyników przez wiele kolejnych lat.

Oprócz ryzyka zaburzeń łańcuchów dostaw nieustannie monitorujemy pojawiające się kolejne falę przypadków zachorowań na COVID w całej Europie. Liczba nowych zachorowań doprowadziła do ponownego wprowadzania nakładanych przez rządy ograniczeń na niektórych spośród terytoriów gdzie prowadzona jest nasza działalność operacyjna. Potencjalny wpływ tych ograniczeń we wszystkich możliwych wymiarach jest na tym etapie niejasny, zarównow zakresie ograniczeń dotykających bezpośrednio klientów lub  wymuszonego zamykania sklepów, podobnie jak wszelkie szersze skutki kolejnej fali Covid powodującej zakłócenia w całym łańcuchu dostaw. W oparciu o naszą wiedzę na temat obecnego poziomu wpływu Covid na przychody i koszty przewidujemy, że jesteśmy pewni osiągnięcia całorocznego zysku zgodnego z historycznie notowanymi poziomami.

– W ubiegłym roku po raz kolejny wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, jednocześnie dodatkowo wzmacniając nasz bilans. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego poczyniliśmy imponujące postępy w realizacji naszych strategicznych celów, dzięki czemu jeszcze bardziej poprawiliśmy naszą pozycję, jako podmiotu charakteryzującego się jednym z najbardziej dynamicznych i najbardziej atrakcyjnych wskaźników wzrostu w branży stacjonarnej sprzedaży detalicznej w Europie – powiedział Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group.

– W ramach realizowanego przez nas programu rentownej ekspansji sklepów Grupy, Pepco Group otworzyław tym roku,licząc netto, rekordowe 483 nowe sklepy, w tym pierwsze sklepy marki PEPCO w Austrii, Serbii i Hiszpanii. Wyniki wypracowane przez te zachodnioeuropejskie sklepy PEPCO są bardzo obiecujące i dają nam coraz większą pewność, że nasza oferta ma szansę przyjąć się w całej Europie, a plany otwarcia placówek w Niemczechw pierwszej połowie 2022 r. są na dobrej drodze. Dzięki otwieraniu nowych sklepów możemy stworzyć co najmniej 13 000 miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat – dodał Bond.

– W bieżącym roku obrotowym zamierzamy dokonywać dalszych inwestycji mających na celu utrzymanie lub zwiększenie naszej przewagi cenowej oraz wspieranie naszych klientów w okresie, gdy budżety gospodarstw domowych są bardzo napięte. W celu łagodzenia zwiększonej obecnie presji inflacyjnej na rynkach, gdzie prowadzimy działalność, będziemy również w dalszym ciągu wdrażać nasz plan redukcji kosztów operacyjnych – podkreślił.

– Nieustannie zbieramy plony naszych bieżących inwestycji zarówno w otwieranie nowych sklepów, jak i modernizację już funkcjonujących placówek. Oprócz inwestycji w nową powierzchnię handlową, to właśnie program modernizacji sklepów i odświeżania asortymentu produktów przekłada się na wzrost porównywalnej sprzedaży oraz zwiększa rentowność naszych placówek. Pragnę podziękować wszystkim naszych pracownikom, których niezwykłe zaangażowanie przełożyło się na dalszy rozwój Grupy na przestrzeni ostatniego roku – wytłumaczył Dyrektor Generalny Pepco Group

– Mimo iż wiele wskazuje na to, że warunki rynkowe pozostaną jeszcze przez jakiś czas bardzo wymagające, nasza Grupa jest bardzo dobrze przygotowana do dalszego podążania ścieżką świetnych wyników w zakresie dynamiki wzrostu, co daje nam przekonanie o możliwości kontynuacji dotychczasowego szybkiego rozwoju – podsumował.

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: cena akcji enea | gpw livechat | ccc giełda | aktualny kurs forinta | mbank kurs akcji | notowania giełdowe pgnig | orlen akcje |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here