Naga MarketsPepco Group ogłasza przydział akcji w ramach IPO, spora redukcjaPepco Group N.V., publiczna spółka akcyjna ogłasza przydział akcji w ramach pierwszej oferty publicznej w związku z planowanym dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

  • Inwestorom indywidualnym przydzielono 2.500.000 Akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono 89.946.602 Akcji (w tym w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału) zgodnie z informacją opublikowaną w dniu 14 maja 2021 r.
  • Średnia redukcja zapisów złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła około 88%.
  • Rejestracja Akcji na rachunkach inwestorów indywidualnych zaplanowana jest na dzień 21 maja 2021 r., a rejestracja na rachunkach inwestorów instytucjonalnych spodziewana jest 25 maja 2021 r.
  • Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań i obrotu Akcjami na GPW to 26 maja 2021 r. (Dzień Rozpoczęcia Notowań).

Pepco Group: Informacje na temat Oferty

W ramach Oferty oferowanych było 92.446.602 Akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających. Spółka nie wyemitowała żadnych nowych Akcji w ramach Oferty i Dopuszczenia. Ostateczna cena akcji oferowanych w pierwszej ofercie publicznej wyniosła 40 zł za Akcję. Biorąc pod uwagę cenę Akcji oferowanych w Ofercie, szacowana kapitalizacja Spółki (ang. market capitalisation) wyniesie 23 mld zł (5 mld euro). Niezwłocznie po Dopuszczeniu, w wolnym obrocie znajdą się Akcje reprezentujące 20,1% kapitału zakładowego Spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro.

Te artykuły również Cię zainteresują
Spółka, Pepco Holdco Limited i wybrane podmioty finansujące, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania i które nabyły akcje w Ofercie zobowiązały się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych Akcji (ang. lock-up) przez okres 180 dni od Dnia Rozpoczęcia Notowań Spółki na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Globalnych Współkoordynatorów Oferty.

Aby zapoznać się z poprzednimi komunikatami dotyczącymi transakcji oraz z innymi informacjami należy wejść na stronę www.pepcogroup.eu.

Podstawowe informacje o Pepco Group

Pepco Group posiada i zarządza paneuropejską wieloformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych, pod markami PEPCO, Dealz oraz Poundland, obejmującą 3246 sklepów znajdujących się w 16 krajach (według stanu na dzień 31 marca 2021 r.). Sklepy Grupy oferują odzież, produkty wyposażenia dla domu ogólnego zastosowania, w tym zabawki i produkty sezonowe, a także produkty szybko zbywalne (FMCG, ang. fast moving consumer goods) w konkurencyjnych cenach. W skład Grupy Pepco wchodzi również przedsiębiorstwo PGS zajmujące się zaopatrzeniem sklepów Grupy w towary.

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2020 r., przychody Pepco Group wzrosły do 3,5 mld euro. Ambicją Grupy, jako wiodącej sieci dyskontowych sklepów wielobranżowych w Europie, jest osiągnięcie wyniku EBITDA* przekraczającego 1 miliard euro w ciągu 5-7 lat, poprzez dalsze wzmocnienie wiodącej pozycji na rynku i planowane ponad trzykrotne zwiększenie liczby sklepów.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych, do 30 września 2020 r., Grupa Pepco otwierała ponad 300 sklepów rocznie. Biorąc pod uwagę sukces Dealz w Polsce i Hiszpanii, począwszy od roku obrotowego 2021 celem Grupy jest otwierać co najmniej 70 sklepów tej marki rocznie. Grupa ma jasną, charakteryzującą się niskim poziomem ryzyka strategię ekspansji sieci sklepów i zamierza w średnim terminie jeszcze ją przyspieszyć, zarówno na rynkach, na których jest już obecna, jak i w nowych regionach. Sukces, jaki przyniosło wejście na rynki Włoch i Serbii potwierdza, że model działalności przyjęty przez Grupę jest właściwy.

invest


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here