Naga MarketsPepco Group N.V. ogłasza ostateczną cenę i liczbę akcji w ofercie publicznejPepco Group N.V., publiczna spółka akcyjna (naamloze vennootschap) (“Spółka”, a wraz z jej skonsolidowanymi podmiotami zależnymi “Pepco Group” lub “Grupa”) ogłasza ostateczną Cenę Akcji Oferowanych w wysokości 40 zł za Akcję („Cena Akcji Oferowanych”) w pierwszej ofercie publicznej dotyczącej 80.388.350 Akcji (wyłączając Opcję Dodatkowego Przydziału).

Pepco Group N.V. głasza ostateczną cenę akcji oferowanych w wysokości 40 zł za akcję

Pepco Group, posiadająca i zarządzająca wiodącą siecią wielobranżowych sklepów dyskontowych w Europie, obsługująca ponad 50 milionów klientów miesięcznie w ponad 3200 sklepach w 16 krajach, opublikowała dzisiaj Cenę Akcji Oferowanych w pierwszej ofercie publicznej akcji zwykłych oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Te artykuły również Cię zainteresują
Biorąc pod uwagę Cenę Akcji Oferowanych, szacowana kapitalizacja Spółki (ang. market capitalisation) wyniesie 23 mld zł (5 mld euro). Przedmiotem oferty publicznej jest 80.388.350 istniejących akcji Spółki („Akcje Sprzedawane”), a wpływy brutto ze sprzedaży akcji wynieść mają około 3,2 mld zł (0,7 mld euro). Inwestorom Indywidualnym przydzielonych zostanie 2,5 mln Akcji Sprzedawanych (tj. 3,1% Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty), zaś Inwestorom Instytucjonalnych przydzielonych zostanie pozostałe 77,9 mln Akcji Sprzedawanych.

Liczba Akcji Oferowanych może zostać zwiększona w ramach opcji dodatkowego przydziału do maksymalnie 92.446.602 Akcji („Opcja Dodatkowego Przydziału”), przyznanej przez Pepco Holdco Limited (Główny Akcjonariusz Sprzedający). Równolegle do Oferty, Główny Akcjonariusz Sprzedający zaoferował w ofercie publicznej niewymagającej sporządzenia prospektu dodatkowe 23.111.650 istniejących akcji (ang. Cornerstone Shares) wybranym podmiotom finansującym, z którymi główny akcjonariusz Grupy zawarł umowy dotyczące finansowania, w celu uzyskania dodatkowych wpływów brutto w wysokości około 0,9 mld złotych (0,2 mld euro).

Niezwłocznie po Dopuszczeniu, w wolnym obrocie znajdą się akcje reprezentujące 20,1% kapitału zakładowego Spółki, o rynkowej wartości około 1 mld euro (w tym akcje sprzedane w wykonaniu Opcji Dodatkowego Przydziału i akcje objęte przez podmioty finansujące (tj. Cornerstone Shares).Przewidywany dzień rozpoczęcia notowań Akcji na GPW to 26 maja 2021 r. (albo termin zbliżony).

Komentując dzisiejsze wydarzenie, Andy Bond, Dyrektor Generalny (CEO) Pepco Group powiedział:

„Z dumą zmierzamy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie przeprowadzając największą ofertę publiczną akcji w tym roku, dołączając jednocześnie do grona największych spółek notowanych w Warszawie. Nasza Grupa działa na atrakcyjnym europejskim rynku w sektorze wielobranżowych sklepów dyskontowych. Z naszymi trzema wiodącymi na rynku markami – PEPCO, Dealz i Poundland – jesteśmy znakomicie przygotowani do tego, by wykorzystać ogromne możliwości rozwoju, jakie są przed nami.

Cieszymy się z dużego zainteresowania i wsparcia ze strony szerokiego grona renomowanych inwestorów polskich i międzynarodowych oraz z dużego popytu ze strony inwestorów indywidualnych. Wszyscy oni docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia finansowe i wyraźnie nakreśloną wizję długoterminowego wzrostu. Rozwój naszej Grupy i sieci sklepów możemy z łatwością finansować z osiąganych przez nas przepływów pieniężnych.

invest

Informacje na temat Oferty

Oferta obejmuje 80.388.350 akcji istniejących sprzedawanych przez akcjonariuszy sprzedających (Akcje Sprzedawane), do których należą członkowie kadry zarządzającej Pepco Group (Mniejszościowi Akcjonariusze Sprzedający) oraz Pepco Holdco Limited (Główny Akcjonariusz Sprzedający) spółka zależna koncernu Steinhoff. Główny Akcjonariusz Sprzedający przyznał Opcję Dodatkowego Przydziału dalszych 12.058.252 Akcji (Opcja Dodatkowego Przydziału, wraz z Akcjami Sprzedawanymi – „Akcje Oferowane”).

Oferta skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych w Polsce. Akcje Oferowane zostały ponadto zaoferowane wybranym zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym (z oraz spoza Stanów Zjednoczonych). Przewiduje się, że Inwestorzy Indywidualni obejmą 2,5 mln akcji, czyli 3,1% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty, podczas gdy Inwestorzy Instytucjonalni obejmą 77,9 mln Akcji.

Biorąc pod uwagę Cenę Akcji Oferowanych, zakładane wpływy brutto z Oferty, wliczając w to akcje z Opcji Dodatkowego Przydziału, wyniosą 3,7 mld zł, zaś razem z wpływami ze sprzedaży akcji podmiotom finansującym (ang. Cornerstone Shares) łączne wpływy brutto z Oferty wyniosą około 4,6 mld zł (1 mld euro). Spółka nie wyemituje żadnych nowych akcji w związku z przeprowadzaną Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Spółka, Główny Akcjonariusz Sprzedający i podmioty finansujące, które nabyły akcje (ang. Cornerstone Shares) zobowiązali się do nieemitowania lub niesprzedawania kolejnych akcji Spółki (ang. lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji na GPW. Ograniczenia związane ze sprzedażą akcji podlegają pewnym zwyczajowym wyjątkom i można je uchylić jedynie za uprzednią pisemną zgodą wszystkich Globalnych Współkoordynatorów Oferty.

Goldman Sachs Bank Europe SE i J.P. Morgan A.G. pełnią funkcję Globalnych Współkoordynatorów oraz Współprowadzących Księgę Popytu („Globalni Współkoordynatorzy”). Barclays Bank Ireland PLC, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie i Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu („Współprowadzący Księgę Popytu” i wraz z Globalnymi Współkoordynatorami „Gwarantujący”). Pekao Investment Banking S.A. i Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao są współzarządzającymi księgą popytu w Ofercie. ING Bank N.V. i Trigon Dom Maklerski S.A. występują jako współmenedżerowie Oferty.

Harmonogram Oferty przewiduje, że Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na akcje w dniach 14-18 maja. Akcje zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych w dniu 21 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie), a Inwestorów Instytucjonalnych w dniu 25 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie). Przewidywany pierwszy dzień notowań akcji Spółki na GPW to 26 maja 2021 r. (albo w zbliżonym terminie).

Autor poleca również:

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje wig20 | notowania lotos | kurs usd | notowania lotos | akcje datawalk |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here