Naga MarketsSpadki na rynkuPrivate Equity Managers (PEM) odnotowało 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PEM odnotowało 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2020 r.

Strata operacyjna wyniosła 0,45 mln zł wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 7,39 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 12,21 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 0,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 15,28 mln zł w porównaniu z 24,71 mln zł rok wcześniej.

“W pierwszym półroczu 2020 r. GK PEM poniosła stratę netto w wysokości 0,4 mln zł. Na poniesioną stratę netto złożyły się głównie: (1) stałe wynagrodzenie z tytułu zarządzania aktywami funduszy w kwocie 14,8 mln zł oraz (2) zmienne wynagrodzenie z tytułu zarządzania aktywami funduszy na poziomie 0,5 mln zł, skompensowane przez (3) koszty działalności podstawowej w wysokości 0,7 mln zł, (4) koszty ogólnego zarządu na poziomie 14,3 mln zł oraz (5) koszty finansowe w kwocie 1 mln zł. Suma bilansowa kształtowała się na poziomie 119,4 mln zł, z czego 77,9% stanowiły aktywa trwałe” – czytamy w raporcie.

Aktywa pod zarządzaniem zmniejszyły się o 227,4 mln zł, tj. 8,7% w stosunku do końca 2019 r. Wskaźnik marży EBITDA wyniósł 8%.

Te artykuły również Cię zainteresują

“W perspektywie kolejnych 3-6 kwartałów spodziewamy się utrzymania perturbacji na rynkach kapitałowych i w realnej gospodarce. Pandemia przyczynia się do zmniejszenia aktywności w transakcjach M&A, Private Equity i IPO, jednocześnie wpływa na przyspieszenie transformacji i dysrupcji cyfrowej oraz osiągnięcie punktu przegięcia handlu elektronicznego i usług cyfrowych w CEE. W rezultacie może prowadzić to do zmniejszenia się wolumenów nowego finansowania, stagnacji na rynku długu oraz możliwego wydłużenia procesów wyjść z inwestycji przez fundusze, jednakże GK PEM spodziewa się braku istotnego wpływu koronawirusa na realizowanie przez fundusze nowych inwestycji i proces zarządzania portfelem” – czytamy dalej.

Poza spółkami z sektora turystycznego, spółki funduszy są w dobrej pozycji, aby uchwycić i wykorzystać zmiany w otoczeniu gospodarczym, podkreślono.

“Widać to na przykładach spółek takich jak Morele/Pigu, AGAN oraz Answear, które w czasie pandemii istotnie poprawiły swoje wyniki i, co bardzo ważne, operacyjnie znakomicie sobie dziś z nową sytuacją radzą. Z tego względu w perspektywie długoterminowej (przekraczającej 1 rok) GK PEM spodziewa się pozytywnego lub neutralnego wpływu skutków pandemii na inwestycje funduszy” – napisano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 0,47 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here