Naga MarketsPekabex spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałachWarszawa, 10.09.2021 (ISBnews) – Pekabex spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach, podała spółka.

„Grupa zidentyfikowała główne wyzwania związane z zwiększeniem kosztów surowców i materiałów i dąży do zapewnienia niezbędnych wolumenów dostaw. Grupa podjęła renegocjacje w zakresie zwiększenia cen dla części zawartych umów, a kolejne umowy z klientami zawierane są na bazie nowych cen surowców i usług budowlanych (w tym wprowadzeniu mechanizmów indeksacji w niektórych z nich). W związku z powyższym, jak również z zauważalnym wysokim popytem na produkty i usługi grupy – (rekordowy portfel zamówień), a co za tym idzie wysokim poziomem produkcji, zarząd emitenta spodziewa się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach” – czytamy w raporcie półrocznym.Spółka poinformowała dziś, że jej portfel zamówieńw kontraktach zawartych miał wartość 1 039,88 mln zł na koniec czerwca, w tym do realizacji w roku 2021: 722,76 mln zł.

W ocenie zarządu, w dłuższej perspektywie produkty grupy, głównie w zakresie konstrukcji pod obiekty halowe, nadal będą zyskiwać w zakresie konkurencyjności cenowej. Koszt realizacji konstrukcji stalowych, mogących być w określonych sytuacjach rozwiązaniem alternatywnym do konstrukcji prefabrykowanych, staną się nieproporcjonalnie wyższe w stosunku do konstrukcji prefabrykowanych, ze względu na znacznie wyższy udział kosztu stali konstrukcji stalowej, niż w konstrukcjach prefabrykowanych, podano także.

Ponadto, wzrost wynagrodzeń w sektorze budowlanym w długoterminowej perspektywie jest trendem również pozytywnie wpływającym na atrakcyjność produktu jaki oferuje grupa w porównaniu z realizacją konstrukcji i samych obiektów w tradycyjnej technologii. Dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów w fabrykach (co jest bardzo trudne na placach budów), udział kosztów pracy jest mniejszy, co finalnie przekłada się na niższy koszt samej konstrukcji jak i obiektu, podkreślono.

„Grupa na bieżąco aktualizuje kosztorysy ofertowe oraz rezerwuje niezbędne materiały i usługi reagując na zmienne warunki rynkowe w szczególności w segmencie generalnego wykonawstwa, gdzie wrażliwość na zmiany cen rynkowych materiałów i usług co do zasady jest znacznie wyższa, a uzyskiwane marże bezpośrednie są znaczenie niższe niż uzyskiwane w segmencie prefabrykacji. Przy realizacji kontraktów na budowę budynków mieszkaniowych grupa nie korzysta z podwykonawców w takiej skali jak przy realizacji hal produkcyjnych i magazynowych. Grupa korzysta w dużym zakresie z elementów prefabrykowanych wytwarzanych we własnych fabrykach. W związku z tym sytuacja w segmencie mieszkaniowym pozostaje bardziej stabilna, ze stosunkowo mniejszą presją na zwiększenie kosztów w porównaniu do segmentu hal” – podsumowano.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex odnotowała 22,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 30,23 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 639,55 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 478,47 mln zł rok wcześniej.

„Drugi kwartał 2021 r. okazał się niezwykle wymagający dla Grupy Pekabex, głównie z uwagi na znaczne trudności z dostępnością podstawowych materiałów budowlanych oraz bezprecedensowy wzrost ich cen (stal, wełna mineralna i sklejka o ponad 100%, cena blachy o 300%). Szok cenowy który zaobserwowaliśmy dotknął wszystkie spółki działające w naszej branży. Jego skala i dynamika znalazły odbicie również w wynikach Pekabeksu, pomimo tego, że nasze kontrakty zasadniczo mają charakter krótkoterminowy i niezależnie od tego w wielu przypadkach były renegocjowane. Jednocześnie jesteśmy świadkami bardzo dużego popytu na nasze produkty i usługi dlatego spodziewam się sukcesywnej poprawy wyników w kolejnych kwartałach” – skomentował prezes Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

invest

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here