Naga Marketspcc rokitaProducent i sprzedawca środków powierzchniowo czynnych, spółka PCC Exol publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 6,94 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. To wynik lepszy o prawie 4 procent w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. 


Zgodnie z przedstawionym raportem zysk operacyjny spółki wyniósł 10,83 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 168,78 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 151,81 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy spółka pisała: “Grupa PCC Excol zamknęła trzy kwartały 2018 roku wyższymi rezultatami niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększył się zarówno zysk EBITDA, osiągając poziom 35,8 mln zł, czyli wzrósł o 3,3 mln zł, jak i zysk netto, który ukształtował się na poziomie 16,4 mln zł i był tym samy wyższy o 1,2 mln zł. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 14,6% i wzrosła o 0,8 pkt proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku.” 

Zarząd dodaje również, że: “Uzyskane wyniki w pełni oddają kierunki naszych działań, intensywnie skoncentrowanych na rozwoju wysokomarżowych produktów specjalistycznych, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w branżach przemysłowych. Warto przypomnieć, że prowadzimy działalność na wymagającym rynku, który oczekuje od producentów opracowywania coraz bardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych produktów. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, jesteśmy gotowi sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim dzięki intensywnie realizowanym pracom badawczo-rozwojowym“.


Inwestuj w akcje na GPW z prowizją 0,2% min. 2,99 PLN oraz w akcje zagraniczne z prowizją 0,12% min. 4,99 USD/EUR. Sprawdź konto demo oraz konto rzeczywiste w XTB.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku grupa wypracowała 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 498,76 mln zł w porównaniu z 476,79 mln zł rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Spółka praktycznie od dwóch lat znajduje się w stosunkowo wąskiej konsolidacji pomiędzy poziomami cenowymi 1,4 zł a 1,7 zł i dopiero wybicie tych poziomów może wskazywać na większy ruch na wykresie. Wybicie górnego ograniczenia toczącego się trendu horyzontalnego powinno dać ruch pod poziom 3,0 zł za akcję, natomiast wybicie dolnego – ruch pod strefę 1,22 zł. W chwili obecnej wykres wyraźnie zawęża swoje zasięgi i warto obserwować, czy ruch z poziomu wsparcia nie odbędzie się w przeciągu następnych 2-3 miesięcy do jego górnego ograniczenia.

wykres PCCEXOL W1 16.11.2018
PCCEXOL W1 16.11.2018


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here