Naga Marketspcc rokitaProducent i sprzedawca środków powierzchniowo czynnych, spółka PCC Exol publikuje dziś raport, w którym odnotowuje 6,94 mln zł zysku netto w III kw. 2018 r. To wynik lepszy o prawie 4 procent w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. 


Zgodnie z przedstawionym raportem zysk operacyjny spółki wyniósł 10,83 mln zł wobec 10,14 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 168,78 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 151,81 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy spółka pisała: “Grupa PCC Excol zamknęła trzy kwartały 2018 roku wyższymi rezultatami niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zwiększył się zarówno zysk EBITDA, osiągając poziom 35,8 mln zł, czyli wzrósł o 3,3 mln zł, jak i zysk netto, który ukształtował się na poziomie 16,4 mln zł i był tym samy wyższy o 1,2 mln zł. Jednocześnie marża brutto ze sprzedaży osiągnęła poziom 14,6% i wzrosła o 0,8 pkt proc. w porównaniu do trzech kwartałów 2017 roku.” 

Zarząd dodaje również, że: “Uzyskane wyniki w pełni oddają kierunki naszych działań, intensywnie skoncentrowanych na rozwoju wysokomarżowych produktów specjalistycznych, znajdujących zastosowanie przede wszystkim w branżach przemysłowych. Warto przypomnieć, że prowadzimy działalność na wymagającym rynku, który oczekuje od producentów opracowywania coraz bardziej innowacyjnych, efektywnych i skutecznych produktów. Wsłuchując się w potrzeby naszych klientów, jesteśmy gotowi sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim dzięki intensywnie realizowanym pracom badawczo-rozwojowym“.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku grupa wypracowała 16,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 498,76 mln zł w porównaniu z 476,79 mln zł rok wcześniej.

Sytuacja na wykresie

Spółka praktycznie od dwóch lat znajduje się w stosunkowo wąskiej konsolidacji pomiędzy poziomami cenowymi 1,4 zł a 1,7 zł i dopiero wybicie tych poziomów może wskazywać na większy ruch na wykresie. Wybicie górnego ograniczenia toczącego się trendu horyzontalnego powinno dać ruch pod poziom 3,0 zł za akcję, natomiast wybicie dolnego – ruch pod strefę 1,22 zł. W chwili obecnej wykres wyraźnie zawęża swoje zasięgi i warto obserwować, czy ruch z poziomu wsparcia nie odbędzie się w przeciągu następnych 2-3 miesięcy do jego górnego ograniczenia.

wykres PCCEXOL W1 16.11.2018
PCCEXOL W1 16.11.2018


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here