Naga Markets

PCC Exol odnotował 9,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 5,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Exol podsumowuje wypracowane przez siebie wyniki

Zysk operacyjny wyniósł 14,17 mln zł wobec 6,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 16,95 mln zł, wobec 9,53 mln zł rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 145,63 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 154,49 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 21,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 323,67 mln zł w porównaniu z 328,52 mln zł rok wcześniej.

“Grupa PCC Exol osiągnęła zysk EBITDA na poziomie 37,6 mln zł, który był o 9,5 mln zł wyższy od zysku EBITDA wypracowanego w I półroczu 2019 roku. W konsekwencji zysk netto zamknął się kwotą 21,7 mln zł, poprawiając zeszłoroczny wynik I półrocza o 22,2%. Na pozytywne rezultaty wpłynęła przede wszystkim wyższa o 3,5 p.p. marża na sprzedaży, która osiągnęła poziom 21% przy porównywalnej do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaży” – czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.

“Równolegle sprzedaż produktów do zastosowań w detergentach i kosmetykach odnotowała ponad 10-proc. wzrost. W związku z pandemią, w minionym okresie odnotowano większe zapotrzebowanie na produkty z tej grupy surfaktantów, będące składnikami profesjonalnych detergentów, środków myjąco-czyszczących i dezynfekujących. Obecnie sytuacja ustabilizowała się i popyt w tej grupie produktów powrócił do standardowego poziomu sprzed wybuchu pandemii” – czytamy dalej.

Jednocześnie w minionym półroczu zmniejszyło się zapotrzebowanie na produkty spółki w niektórych branżach przemysłowych, takich jak tekstylia, garbarstwo, a także na wyroby będące surowcami dla produktów do wytwarzania polimerów czy mycia instytucjonalnego. W rezultacie grupa odnotowała kilkuprocentowy spadek ilościowy i wartościowy w grupie produktów do zastosowań przemysłowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wynika także z listu.

Zarząd poinformował również, że w II kwartale ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 zatrzymano wszystkie prace związane z największą inwestycją w instalację oksyalkilatów wysokomolowych oraz część projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych.

NED

“Aktualnie spółka wznowiła procesy inwestycyjne w pierwotnie zakładanym zakresie” – podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 20,21 mln zł wobec 16,1 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,61 mln zł w 2019 r.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here