Naga Marketsinwestor ucieka przed podatkamiSiódmego kwietnia na stronie Sejmu opublikowano projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. W nim znalazły się zapisy dot. zniesienia poboru podatku PCC od transakcji wyrażonych w kryptowalutach.

  • Projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. na www Sejmu.
  • PCC od transakcji kryptowalutowych zostanie zniesione.
  • Znamy uzasadnienie władz.

Projekt na www Sejmu

Siódmego kwietnia projekt Tarczy Antykryzysowej 2.0. ujrzał światło dzienne. Jest dostępny pod tym linkiem: LINK. Wśród zapisów znajdziemy też te dot. zniesienia podatku PCC od kryptowalutowych transakcji. Jak jednak władza uzasadnia zmianę?

Uzasadnienie: prawo nie może być pułapką!

Przede wszystkim ustawodawca zauważa, że już od 2018 r. pobór PCC jest wstrzymany:

“Projektowana zmiana ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519, z późn. zm.), ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.).  Proponuje się, aby projektowane zmiany miały zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 lipca 2020 r., gdyż obecnie w przedmiotowym zakresie funkcjonuje rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. poz. 1346, z późn. zm.), które obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.”

Dlaczego jednak? Chodzi o zachowanie ciągłości prawnej i walkę ze skutkami epidemii: “Zapewni to ciągłość w nieobciążaniu podatkiem przedmiotowych czynności, co jest szczególnie istotne w kontekście łagodzenia negatywnych konsekwencji ekonomicznych ponoszonych przez obywateli z powodu COVID-19.”

Jeszcze ciekawiej robi się dalej, gdy rządzący zauważają, że sam pomysł pobory był wcześniej niejako bezsensowy: “Specyfika transakcji mających za przedmiot obrót walutą wirtualną powoduje, że jej strony pozostają dla siebie anonimowe, co uniemożliwia ustalenie statusu podatkowego zbywcy, stanowiącego okoliczność rozstrzygającą o obciążeniu danej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku transakcji mających za przedmiot waluty wirtualne niejednoznaczna jest także kwestia miejsca wykonywania prawa majątkowego, które jest istotne z punktu widzenia przepisów ustawy ze względu na zakres terytorialny jej działania. Podatkowi podlegają bowiem co do zasady czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest oczywiste, gdzie w przypadku obrotu walutą wirtualną dochodzi do dokonania czynności cywilnoprawnej.”

Mało tego, oficjalnie przyznano, że zachowanie PCC od kryptowalutowych transakcji byłoby niejako… pułapką na każdego z nas: “Uwzględniając, że przepisy prawa podatkowego nie mogą stanowić swoistej pułapki dla podatnika, a w przypadku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych obrotu walutą wirtualną wystąpić mogą skutki trudne do zaakceptowania w świetle konstytucyjnych zasad, proponuje się wprowadzenie zwolnienia od tego podatku.”

PCC zostanie zniesione

Wszystko wskazuje na to, że PCC w tym konkretnym przypadku zostanie zniesione. Nie podoba się to jednak wszystkim politykom, o czym pisaliśmy w tym miejscu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here