Naga MarketsPolski Bank Komórek Macierzystych odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBKM oficjalnie raportuje wypracowane przez siebie wyniki

EBITDA wyniosła 4,8 mln zł wobec 8,02 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 151,11 mln zł w porównaniu z 138,67 mln zł rok wcześniej.

“W ciągu 9 miesięcy 2020 roku grupa osiągnęła skorygowaną EBITDA na poziomie 22 487 tys. zł (wzrost o 2% względem skorygowanego wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego w segmencie B2C i w segmencie B2B na poziomie 138 267 tys. zł, czyli o 10% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie 9 miesięcy 2020 roku sprzedaż w segmencie B2C stanowiła około 88% sprzedaży grupy. […] Grupa generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych, które w obecnym okresie wyniosły 5 105 tys. zł i były niższe o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowanie niższych przychodów w ciągu 9 miesięcy 2020 roku związane jest przede wszystkim z mniejszą liczbą zamówień wynikającą z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 oraz znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych” – czytamy w raporcie.

“Niższy poziom marży w omawianym okresie względem analogicznego okresu roku ubiegłego jest pochodną kilku czynników. Najistotniejszy czynnik związany jest z niższym niż zakładano poziomem sprzedaży w wielu krajach przy jednoczesnym wzroście kosztów wynikających z powiększenia struktur dotychczasowych spółek w grupie jak również tych, które dołączyły do grupy w omawianym okresie 2019 roku. Zdaniem Emitenta, wpływ na osiągnięcie niższych niż zakładano przychodów ma przede wszystkim aktualna sytuacja rynkowa związana z wprowadzonym w Polsce oraz wielu krajach świata stanem pandemii wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Wprowadzenie lockdown oraz zamknięcie znaczącej części dotychczasowych kanałów sprzedażowych spowodowało, iż w niektórych spółkach liczba nowo zawieranych umów była nawet o 50% niższa niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego. Całej sytuacji nie pomaga dalsza negatywna percepcja branży na kilku istotnych rynkach wynikająca z będącego w stanie upadłości dawnego europejskiego lidera – spółki Cryo-Save AG (z siedzibą w Szwajcarii)” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,26 mln zł wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here