Naga MarketsPBG miało 73,78 mln zł straty netto z działalności kont. w I poł. 2021 r.Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) – PBG w restrukturyzacji odnotowało 73,78 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 80,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 73,77 mln zł wobec 80,7 mln zł straty rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82 tys. zł w I poł. 2021 r. wobec 51 tys. zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 62,83 mln zł wobec 98,12 mln zł straty rok wcześniej.

Biegły rewident Grant Thornton Polska przedstawił szereg zastrzeżeń do raportu PBG.

” (…) nie byliśmy w stanie, na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu, sformułować wniosku, czy nie zwróciło naszej uwagi cokolwiek, co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej” – napisał biegły rewident w swoim raporcie z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki.

W czerwcu br. akcjonariusze PBG w restrukturyzacji zdecydowali o dalszym istnieniu spółki – wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

invest

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: biomed cena akcji | notowania lotos | giełda lotos | cd projekt kurs | xtb akcje notowania | kurs zł | gpw lotos |


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here