Naga MarketsPBG miało 27,09 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w III kw. 2020 r.PBG w restrukturyzacji odnotowało 27,09 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej  w III kw. 2020 r. wobec 39,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wzrost straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2020 przez PBG

Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 25,41 mln zł w III kw. wobec 42,64 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 27,09 mln zł wobec 43,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były ujemne i sięgnęły -0,06 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 313,01 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto  z działalności kontynuowanej i zaniechanej w III kw. 2020 r. wyniosła 144,1 mln zł wobec 109,78 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here