Naga MarketsPBG miało 250,44 mln zł straty netto w dział. kontynuowanej w 2020 r.PBG w restrukturyzacji odnotowało 250,44 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 4 275 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG przedstawia swoje wyniki finansowe

Z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie PBG odnotowało 392,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 4 477,67 mln zł straty rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 146,71 mln zł wobec 4273,09 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,13 mln zł w 2021 r. wobec 0,25 mln zł rok wcześniej.

“W związku z zamierzonym celem postępowania sanacyjnego jakim jest zawarcie układu o charakterze likwidacyjnym, jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020, tak samo jak za rok 2019, zostały sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności, a to z kolei wpłynęło na dokonanie fundamentalnej zmiany zasad rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zmiany te uwzględnione zostały w sprawozdaniach, które Państwu przekazujemy i istotnie wpłynęły na prezentowane dane finansowe w rachunku zysków i strat, wycenę majątku oraz zobowiązań spółki i grupy kapitałowej PBG” – napisali zarządca PBG w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Bartosz Sierakowski oraz wiceprezes PBG w restrukturyzacji Maciej Stańczuk w liście dołączonym do raportu.

Wymienili m.in. zasadę zakwalifikowania jako działalności zaniechanej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym: 1. działalności spółki PBG, 2. działalności grupy kapitałowej Rafako, 3. działalności prowadzonej przez spółki zależne będące właścicielami biurowca Skalar Office Center oraz hotelu Hampton by Hilton.

“Takie podejście jest związane z zawieszeniem działalności operacyjnej PBG i jej docelowym wygaszeniu oraz przeznaczeniem wszystkich aktywów do sprzedaży. Z tego też względu wyniki grupy kapitałowej PBG za lata 2020 i 2019 są nieporównywalne z wynikami prezentowanymi we wcześniejszych okresach. To samo dotyczy wyników jednostkowych spółki PBG” – napisali dalej.

Grupa PBG w restrukturyzacji świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here