Naga MarketsPaszportowanie usług płatniczych do innych państw z obszaru EOGUzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (“KIP”) nie jest zadaniem łatwym. Wnioskodawca musi przygotować się na spełnienie wielu obowiązków regulacyjnych oraz uzbroić się w dużą dawkę cierpliwość w związku z wymagającym postępowaniem przed polskim nadzorcą.

Niewątpliwie jednym z takich udogodnień jest możliwość świadczenia usług płatniczych (np. prowadzenia rachunków i wykonywania przelewów) w ramach tzw. działalności transgranicznej, tj. na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Taka działalność może być prowadzona bez pośrednictwa agenta czy oddziału w danym państwie (są to alternatywne formy prowadzenia międzynarodowej działalności przez KIP). Proces tzw. “paszportowania” usług płatniczych został szczegółowo uregulowany przez ustawodawcę w dziale V ustawy o usługach płatniczych (“UUP”). Dzięki takiemu rozwiązaniu KIP nie musi zakładać spółek oraz uzyskiwać zezwoleń na prowadzenie działalności płatniczej w każdym z państw z osobna, co stanowi dużą oszczędność zasobów.KIP powinien zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”) o zamiarze świadczenia usług płatniczych na terytorium danego państwa lub państw w ramach działalności transgranicznej oraz złożyć wniosek o dokonanie wpisu informacji o działalności transgranicznej do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego, który prowadzony jest przez KNF (“Rejestr”). Zgodnie z przepisami UUP, zawiadomienie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej (miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie można złożyć taki dokument w formie elektronicznej) i zawierać m.in.:

  • listę państw, na terytorium których KIP zamierza świadczyć usługi płatnicze,
  • podstawowe dane o KIP;
  • wykaz usług płatniczych, które KIP zamierza świadczyć.

Następnie, w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego zawiadomienia, KNF przesyła swoim zagranicznym odpowiednikom zawiadomienie KIP celem wydania opinii, o ile wcześniej nie zostanie wydana decyzja odmowna przez KNF. Powodem do odmowy przekazania zawiadomienia może być m.in.: nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie.

W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia i po zapoznaniu się z ewentualnymi zastrzeżeniami przekazanymi przez właściwe organy nadzorcze, KNF dokonuje wpisu działalności transgranicznej do Rejestru albo wydaje decyzję o odmowie dokonania takiego wpisu (np. w przypadku otrzymania zastrzeżeń od innych nadzorców) albo o wykreśleniu z rejestru (jeżeli wpis został uprzednio dokonany). Co ważne, KIP może rozpocząć świadczenie usług płatniczych na terytorium innego państwa z obszaru EOG dopiero od dnia uzyskania wpisu do Rejestru.

O dokonaniu wpisu do Rejestru KIP jest informowany przez KNF. Wpis działalności transgranicznej podlega opłacie w wysokości równowartości kwoty 400 euro. Ilość państw, w których KIP zamierza się paszportować nie wpływa na wysokość wymaganej opłaty. O dokładnej wysokości opłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę KNF informuje wnioskodawcę po dokonaniu wpisu do Rejestru.

Sam wpis działalności transgranicznej do Rejestru to nie wszystko. KIP musi pamiętać, że paszportowanie usług płatniczych wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w państwach goszczących, nadzorem zagranicznych nadzorców (w tym pod kątem AML/CFT) oraz wdrożeniem odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które pozwolą bez przeszkód i zgodnie z przepisami prowadzić działalność.

Osoby zainteresowane tematyką Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP) zachęcamy do kontaktu na adres: kancelaria@rsplegal.pl

invest

Maciej Raczyński | Radca Prawny, Partner

Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. rsplegal.pl

Artykuł partneraJesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here