Naga MarketsP.A. Nova miała 16,23 mln zł zysku netto, 32,11 mln zł zysku EBIT w 2020 r.P.A. Nova odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 32,11 mln zł wobec 46,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,68 mln zł w 2020 r. wobec 284,04 mln zł rok wcześniej.

“Istotny spadek łącznych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2019 r. jest efektem spadku przychodów ze sprzedaży usług budowlanych realizowanych przez jednostkę dominującą – P.A. Nova SA dla odbiorców zewnętrznych (spoza grupy kapitałowej). Przychody te w roku 2020 były o ok. 90 mln zł niższe niż w 2019 r. Różnica wynika z istotnego ograniczenia inwestycji w obszarze przemysłowym i handlowym w I poł 2020 r. ze względu na wybuch pandemii COVID-19, a także efektu wysokiej bazy, gdyż w 2019 r. rozpoznano jednorazowo przychody ze sprzedaży mieszkań realizowanych przez spółkę PA Nova BT w Niemczech. Przychody te wyniosły ok. 20 mln zł. Drugim powodem spadku przychodów było ograniczenie działalności obiektów handlowych, wynikające z restrykcji związanych z pandemią. Spadek przychodów w tym segmencie wyniósł ok 17 mln zł. Spadek zysku z działalności operacyjnej wynika głównie ze spadku wyniku w segmencie najmu o ok. 15 mln zł. Pozostałe segmenty uzyskały wyniki na poziomie zbliżonym bądź wyższym niż w 2019 r.  Wysoki poziom zysku brutto w 2019 r. to efekt sprzedaży czterech parków handlowych, na których Grupa zrealizowała zysk w wysokości 16 mln zł” – wyjaśniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 3,64 mln zł wobec 25,91 mln zł zysku rok wcześniej.

“W 2020 r. podejmowaliśmy działania mające zapewnić grupie dalszy rozwój i powiększanie portfela nieruchomości komercyjnych. Rozpoczęliśmy budowę parku handlowego w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 10 tys. m2, którego otwarcie planujemy na IV kw. 2021 r., uruchamiamy posiadany portfel gruntów przeznaczonych pod nowe inwestycje, budując obiekt handlowy w Skawinie dla naszego długoletniego partnera handlowego, pracujemy nad kolejnymi inwestycjami na naszych nieruchomościach w Płocku i Kłodzku. Negocjujemy kolejne umowy nabycia nieruchomości gruntowych, które zamierzamy sfinalizować w bieżącym roku. Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie portfela nieruchomości pracujących w wartości grupy. Odbudowujemy portfel zleceń w segmencie budowlanym, co roku zwiększamy też przychody i poprawiamy rentowność w dwóch pozostałych segmentach działalności grupy tj. w usługach projektowych oraz w usługach IT oferowanych przez Dział Nowych Technologii. Oba te działy wygenerowały w zeszłym roku ok. 14 mln zł przychodów, co oznacza wzrost r/r o ok. 40 %. Istotnie poprawiły też swoją rentowność stając się coraz bardziej znaczącymi działalnościami w tworzeniu wartości grupy” – podsumował prezes Tomasz Janik w liście załączonym do raportu rocznego.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here