Naga MarketsOT Logistics odnotowało 37,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 4,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics podsumowuje swoje wyniki z pierwszego kwartału

“Duży negatywny wpływ na wynik netto grupy kapitałowej (-11,4 mln zł) miało przeszacowanie zobowiązania leasingowego dzierżawy portu w Gdańsku denominowanego w EUR (umowa na dzierżawę terenu w Gdańskim Porcie Północnym pomiędzy OT Logistics S.A., a zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. została zawarta w 2015 roku). Innym elementem w sposób istotny wpływającym negatywnie na wynik netto jest przeszacowanie zobowiązań wobec udziałowców niekontrolujących w Luka Rijeka d.d. (negatywny wpływ w wysokości ok. 8,8 mln zł wynikający głównie z niekorzystnej zmiany kursu kuny)” – czytamy w raporcie.

Te artykuły również Cię zainteresują
Strata operacyjna wyniosła 6,17 mln zł wobec 2,93 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 20,18 mln zł wobec 31,04 mln zł rok wcześniej, a EBITDA bez MSSF16 – odpowiednio: 6,48 mln zł wobec 15,83 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,24 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 245,69 mln zł rok wcześniej.

“Największy wpływ na mniejszą wartość obrotów w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku miała mniejsza ilość obsłużonych ładunków masowych w segmentach: spedycyjnym i usług portowych grupy, związanych z przemysłem hutniczym i wydobywczym (tzw. rynek węgla i stali). Na rynku tym zaobserwowano spadek koniunktury w drugiej połowie 2019 roku związany z wzrostem cen za emisję CO2 i w efekcie spadkiem opłacalności produkcji stali na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo w segmencie usług kolejowych trwa proces restrukturyzacji spółki STK S.A., co ma wpływ na mniejsze wartości przewozów ładunków. W zakresie spedycji grupa, mimo trudności makroekonomicznych i operowania na bardzo konkurencyjnym rynku, skutecznie wykorzystuje sprawdzoną markę oraz sprawność handlową. Nadal kontynuowane są procesy optymalizacji kosztowych w największych spółkach spedycyjnych grupy” – czytamy dalej w raporcie.

Rentowność sprzedaży brutto dla grupy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wyniosła 10,4% wobec 11,8% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na koniec pierwszego kwartału 2020 roku grupa kapitałowa posiadała zadłużenie finansowe na poziomie 1 200,4 mln zł vs 1 189,7 mln zł na koniec 2019 roku. Uwzględniając aktywa pieniężne w wysokości 51,4 mln zł (środki pieniężne w wysokości 47,2 mln zł oraz depozyty bankowe Luka Rijeka d.d. w wysokości 4,2 mln zł), dług netto wyniósł 1 149 mln zł (1 137,1 mln zł na koniec 2019 roku).

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 8,44 mln zł wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 984,97 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here