Naga MarketsCMC Markets przyjęło do wiadomości komunikat wydany przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), wobec czego wystosował następujący komunikat dla mediów i swoich klientów:

ESMA tymczasowe rozwiązania dotyczące interwencji produktowej w zakresie oferowania inwestorom detalicznym kontraktów na różnice kursowe (CFD) i opcji binarnych. Ogłoszone przez ESMA ograniczenia są w dużej mierze tożsame z tymi zaproponowanymi przez ten urząd w grudniu 2017 r. Brytyjski regulator Financial Conduct Authority planuje konsultacje, aby zdecydować, czy  zostaną one utrzymane na stałe.

Proponowane przez ESMA rozwiązania obejmują:

  1. Zakaz reklamy, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym;
  2. Ograniczenia dotyczące wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym kontraktów CFD, w tym związanych z rynkiem Forex, i tzw. spread bets, następujący sposób:
  • ograniczenie dźwigni finansowej dla kontraktów CFD przez klienta detalicznego do poziomu między 30:1 a 2:1, w zależności od zmienności instrumentu bazowego;
  • jednolite zasady dot. mechanizmu „close-out” dla każdego rachunku;
  • ochrona przed powstaniem ujemnego salda na rachunku;
  • zakaz oferowania inwestorom detalicznym korzyści finansowych i niefinansowych;
  • ustandaryzowane ostrzeżenie o ryzyku, w tym zawierające dane dotyczące odsetka klientów danej firmy, którzy ponieśli straty inwestując w kontrakty CFD.

CMC Markets jest dobrze przygotowane na te zmiany, a dzięki swojej autorskiej technologii zapewni ich sprawne wdrożenie w wymaganym zakresie. Podejmowanie działań na rzecz wyników osiąganych przez klientów od zawsze są kluczowym elementem naszej działalności. Niektóre rozwiązania, takie jak mechanizm “close-out” czy standardowe ostrzeżenia o ryzyku inwestycyjnym, są już stosowane w całej grupie, a dodatkowo w niektórych krajach, w tym w Polsce, oferujmy również ochronę przed powstaniem ujemnego salda na rachunku klienta.

W I półroczu roku obrotowego 2018 produkty binarne wygenerowały w i Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, 2,1 mln funtów przychodów, a więc ewentualne zmniejszenie przychodów w tym segmencie będzie nieistotne w kontekście wyników całej grupy CMC Markets.

Zmiany w poziomach dźwigni prawdopodobnie będą miały wpływ na inwestycje naszych klientów, ale na tym etapie nie sposób oszacować wpływ tych zmian. Strategia biznesowa CMC Markets jest ukierunkowana na doświadczonych klientów, generujących wysoką wartość, których można uznać za klientów profesjonalnych. Dlatego wierzymy, że na tle rynku jesteśmy dobrze przygotowani na wdrożenie zmian w prawie.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here